Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböckerna 1

Skapad 2021-02-23 10:14 i Stockens förskola Alingsås
Förskola
Tema värdegrund. 10 små kompisböcker. Denna planering fokuserar vi på följande böcker: Säga stopp. Säga förlåt. Vänta på din tur.

Innehåll

Bakgrund och mål

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. För att barnen ska uppleva ett gott klimat i gruppen och känna sig trygga är det viktigt med ett aktivt och konkret värdegrundsarbete.

 

Vi har valt att använda oss av ”10 små kompisböcker” för att arbeta med värdegrund som tema. Barnen är uppdelade i två olika grupper, kaninen och igelkotten. Vi kommer välja några böcker i taget och fördjupa oss i dem genom olika projekt. I dessa projekt kommer vi använda oss av språk, matematik, skapande, rörelse, drama m.m. för att få en fördjupad förståelse av bokens innehåll och budskap.

 

De tre böcker vi har valt att börja med är följande:

Säga stopp.

Berättelsen visar konkret hur vi kan säga stopp till varandra på ett bra sätt. Stopp-handen används som en metod i arbetet kring konflikthantering. Som komplement till denna boken kommer vi även jobba med ”Stopp min kropp”, ett material från Rädda barnen. Barn bör tidigt göras medvetna om kroppens värde och en känsla för vad som är bra och rätt.


Säga förlåt.

Boken hjälper barnen att förstå innebörden av ordet förlåt och att ge dem metoder att visa hur de känner. Vi vill göra ordet förlåt mer konkret genom att arbeta med olika sätt att göra och visa förlåt.

Vänta på din tur.

Turtagning handlar om ömsesidighet, om jämlikhet och rättvisa. Turtagning är en förmåga som tränar tålamodet och som behövs för att ha god kommunikation med andra.


Dokumentation

Under temaarbetets gång kommer dokumentation ske i form av bild, video, observation och lärloggar på Unikum. Vi kommer även använda vår dokumentationsvägg som finns inne på avdelningen.

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: