Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPANSKA 8 PRESENTATION

Skapad 2021-02-23 10:55 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Hablas español? Nu ska du berätta lite utav varje på spanska. Now you will tell a little bit of everything in Spanish.

Innehåll

Innehåll

Du kommer att berätta om vardagliga saker på spanska. You will talk about every day life in Spanish. 

Du bygger upp ditt innehåll genom att besvara frågor ställda på spanska. You build your content by answering questions asked in Spanish. 

Du tränar flytet genom att använda en tankekarta (valfri) You practice your flow/fluency by using a mind map. (optional)

Spara en kopia av dokumentet här nedan.  Save a copy of the document below. 

HABLAS ESPAÑOL.docx 

 

OBS! Du ska använda spanska hela tiden, d.v.s. du visar att du förstår frågorna och kan besvarar dem på spanska. 

- Använd inte "översättningar" från Google. 

- Översätt inte från svenska till spanska för då uppfyller du inte kriterier för förståelse och egen produktion av målspråket. 

 

Important! You should use Spanish all the time, in other words you need to show that you understand the questions and that you are able to answer them in Spanish. 

- Do not use "translations" from Google. 

- Do not translate from Swedish to Spanish because you would not meet the criteria of understanding the target language and to make use of it. 

 

Bedöming- Assessment 

Din bedömning grundar sig på hur väl du uttrycker dig på spanska i din video- inspelning av Hablas español.

Your assessment is based on your ability to express yourself in Spanish in your video-recording of Hablas español. 

Uppgifter

  • MI PRESENTACIÓN

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
    M2  4-9
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
    M2  4-9

Matriser

M2
SPANSKA 8 PRESENTATION

Behöver utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehållet i presentationen
The content of your presentation
Din presentation är alltför kort och tar inte upp tillräckligt av det som efterfrågas. Your presentation is too short and does not adress enough of what is requested.
Din presentation besvarar alla frågor som ställs. The content of your presentation answers all the questions.
Innehållet i din presentation är någorlunda fylligt och någorlunda varierat. The content of your presentation is reasonably substantial and reasonably varied
Innehållet i din presentation är fylligt, nyanserat och varierat. The content of your presentation is substantial, nuanced and varied.
Språket och flyt i presentationen
Du tvekar och har för många pauser och tappar "tråden" i din presentation.
Dina meningar är enkla och begripliga. Du talar för det mesta tydligt i ett lugnt tempo och till viss del sammanhängande. Your sentences are simple and understandable. For the most part, you speak clearly at a calm pace and to some extent coherently.
Du talar tydligt i lugnt tempo. Du använder några längre och sammanhängande meningar när du talar. Du talar med någorlunda bra flyt. You speak clearly at a good pace. You use some longer and coherent sentences when you speak. You speak with reasonably good fluency.
Du talar tydligt i lugnt tempo. Du använder flera längre och sammanhängande meningar när du talar. Du talar ledigt med bra flyt genom hela din presentation. You speak clearly at a good pace. You use several longer and coherent sentences when you speak. You speak casually with good fluency throughout your presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: