Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ringen: Matematik och teknik

Skapad 2021-02-23 10:43 i Förskolan Stallaholm Essunga
Förskola
V 9-15 fokuserar vi på Lärohjulets matematik och teknikdel.

Innehåll

Varför? (Syfte)

Vi vill: utmana barnens matematiska och tekniska tänkande.

           stimulera deras digitala nyfikenhet

 

 


Var är vi? (Nuläge)

Gruppen är väldigt olika i sina tekniska och matematiska färdigheter.

 

 

Vart ska vi? (Mål)

Få alla att bli mer nyfikna och orädda inför teknik, matematik och digitala verktyg.

 


Vad och hur ska vi göra? (Genomförande)

 

Utveckla användningar av IPad 

Räkna, ordningstal, mängder.....matematik skall bli mer närvarande i vardagssamtalet

Hel, halv och fjärdedel

Känna igen siffror

Tärning

Bluebot och enkel programmering

Osmo

 

Hur dokumenterar vi?

 

Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: