Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt jag idag eller någon annan.... (dag).

Skapad 2021-02-23 11:29 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola F Slöjd
I det här arbetsområdet ska du formge och framställa en docka/ figur med personlighet. Du behöver fundera över vad din docka/ figur ska förmedla: ska det vara en ”mini-me”- en liten kopia av dig själv eller kanske den du tror att du kommer att vara i framtiden. Du kanske vill tillverka en mini-variant av någon du känner eller någon välkänd person. Du kanske väljer en fantasifigur med mycket karaktär. Du kan ju också tänka att du vill göra någon som är ditt ”anti-jag” d v s din totala motsats.

Innehåll

Mitt jag idag eller någon annan – (dag).

Slöjdarbete textilslöjd åk 9

Du ska planera ditt arbete. Då behöver du rita bilder som visar hur din docka/figur ska se ut. Bilderna ska vara noggrant gjorda och ska visa kroppens form med de proportioner du vill att dockan ska ha i verkligheten. Kroppsform, hållning, hår, skägg, ansikte, kläder, smycken, detaljer/ tillbehör och utsmyckningar som t ex tatueringar ger din docka karaktär. Du kommer att ha tillgång till inspirationsmaterial i slöjdsalen och kan även använda dig av internet och böcker för att söka inspiration på egen hand.

Du ska också bestämma storleken på din docka och tillverka mallar till kroppen. Till din hjälp finns färdiga mallar i slöjdsalen med olika kroppsformer. Dessa kan du utgå ifrån för att skapa en egen unika docka eller så formger du dina helt egna mallar.

 

Du behöver skriva om ditt planeringsarbete, slöjdjobbet och den färdiga dockan. Du ska beskriva dina val av docka/ figur, uttryck, tekniker och material. När arbetet är klart ska du ge omdöme om ditt arbete och den färdiga produkten. För att nå högre nivåer i kunskapskraven behöver du alltid motivera dina val. För att nå de högre kunskapskraven ska du också visa att du förstår de slöjdspecifika ord som hör till arbetsområdet.

 

 

Planeringsarbetet med idéutvecklingen, tolkningen av slöjdföremålets uttryck, dina resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner samt den färdiga dockan publiceras i din lär-logg i Unikum.

 

 

Uppgifter

 • Mitt jag idag eller någon annan – (dag).

 • Handledning till skrivuppgiften textilslöjd åk 9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: