Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Doktor

Skapad 2021-02-23 12:21 i Bållebergets förskola 2 Nordanstig
Förskola
Vi har även märkt att barnen ofta vill leka "doktor". Eftersom vi vill möta barnen där dom är och vi vill jobba utifrån barnens intressen föddes idén om att göra om Pippi-rummet till en hälsocentral/veterinär. Vi jobbar med kroppen som utgångspunkt för temat, men kommer även att beröra både känslor och våra olika sinnen.

Innehåll

Var är vi? 
Vi har sett ett stort intresse hos barnen i att ”leka doktor”. Dom bygger en febertermometer av duplo lego klossar och ta temp på varandra. Fixar ”plåster” när någon har gjort illa sig. 

 

Vart ska vi? 
Vi vill att barnen ska få kunskap om hur kroppen är uppbyggd, dom olika delar, hur den fungerar och att även kroppen tillsammans med känslor och sinnen hänger ihop. 

Vårat mål är att barnen visar förmåga att sätta ord på känslor så som: arg, glad, ledsen, mm. Att barnen till viss del känner till hur kroppen och dess olika funktioner hänger ihop. Att barnen visar förmåga att sätta ord på olika kroppsdelar så som: hand, fot, mage, ben, arm, mm. 

 

Hur gör vi? 

Vi börjar med att göra om vårat Pippi-rum till en hälsocentral. Vi kommer att tillföra nytt material som vi vill, ska inspirera barnen att fortsätta sitt utforskande genom leken. Till exempel; doktor rock, doktorväska, stetoskop, mm. Vi gör om huset till doktorpraktik/veterinär och har ett väntrum utanför. Vi fixar röntgenbilder på olika kroppsdelar. Vi fixar en säng till doktorspraktiken. 


Vi kommer även att ge barnen möjlighet att delta i olika pedagogisk styrda lekar såsom rörelse aktiviteter (för kroppskännedom), skapande med fokus på kroppen och sinnen. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: