Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smartare produkter - NTA

Skapad 2021-02-23 12:49 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Teknik
Finns det risker med ny teknik eller är ny teknik bara av godo? Vi kommer diskutera drivkraften bakom teknikutvecklingen och samhällsfrågor med tekniskt innehåll. Hur smartare produkter är sammankopplade i elektroniksystem och hur det står i förhållande till ett hållbart och säkert samhälle. Du kommer att programmera enklare tekniska system med micro:bit.

Innehåll

Mål och syfte

Du ska kunna hantera din egen tekniska vardag. De tekniska produkter som behandlas i temat är sådana som kan finnas i din närhet och som du på olika sätt kan ha träffat på tidigare. I din vardag rör du dig i den digitala världen med datorteknik och elektronik. För att kunna orientera dig i denna värld behöver du lära sig att använda digitala verktyg och produkter. Den digitala tekniken måste synliggöras för att du ska förstå digitaliseringens påverkan på samhället och kunna förhålla dig kritisk till denna tekniska förändring.

 

Förmågor du har möjlighet att utveckla under detta temaarbete

Förmåga att:

-Identifiera drivkrafter bakom teknikutvecklingen som gör att produkter i vår vardag får nya funktioner med hjälp av integrerade elektroniksystem.

-Se mönster i den tekniska förändringen där vardagsprodukter blir digitala och uppkopplade.

-Urskilja och identifiera konkreta exempel på tekniska produkter som med hjälp av integrerade elektroniska system kan uppfylla önskningar och lösa tekniska problem.

-Analysera tekniska lösningar och för-och nackdelar med dessa.

-Värdera konsekvenser på individ, samhälle och miljö som användning av digitala och uppkopplade produkter medför.

-Använda grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering.

-Utarbeta förslag till tekniska lösningar med hjälp av programmering och elektroniska komponenter.

 

Bedömning sker genom:

Lyssnar på hur du deltar i diskussioner.

Tittar hur du genomför programmeringen med micro:bit.

Olika små uppföljningar - där du får skriva eller berätta vad du kan.

Test där du ska programmera.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  •  TkSyfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  •  TkSyfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • Centralt innehåll

  • Tk  4-6Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

  • Tk  4-6Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

  • Tk  4-6Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

  • Tk  4-6Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

  • Tk  4-6Teknik, människa, samhälle och miljö Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: