Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza

Skapad 2021-02-23 13:24 i Allén Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Alla barn på Draken ska på ett lekfullt sätt få utveckla sin matematiska förmåga genom olika aktiviteter tillsammans med lärvännen Räkne-Reza.

Innehåll

 

Undervisningsplanering Räkna-Reza

 

 • Vad ska läras ut? 

  Räkne-Reza är en av våra sju lärvänner som vi arbetar med i vår verksamhet. Räkne-Reza är ett verktyg som finns för att stärka barnen i deras matematiska lärande och utveckling.

 • Varför? 

   Syftet med vårt matematikarbete är att väcka en nyfikenhet kring matematik. Vi vill sätta ord på vardagliga handlingar som innefattar matematik samtidigt som vi också har planerade aktiviteter tillsammans med barnen.  I barnens vardag möter de matematik överallt: mönster, färger, former, antal och lägesord. Vi vill att barnen ska upptäcka matematik i många olika uttrycksformer.

 • Hur ska undervisningen genomföras? 

 • Genom lärvännen Räkne-Reza får barnen verktyg till att undersöka och utforska matematik i olika aktiviteter. Barnen ska ges tillfällen att få undersöka, reflektera, och pröva sig fram. Barnen ska ges tillfällen där de utmanas i att få en förståelse samt ökad kunskap för rum, tid, form, mönster, antal, mängder etc. Vi strävar efter att utmana barnen både inomhus samt utomhus i olika aktiviteter som är planerade men också under spontana tillfällen. Räkne-Reza finns med oss i dagliga aktiviteter som spel, pussel, plus-plus, promenader, lek etc.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

 • Arbetet med Räkna-Reza dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet och dokumenteras i Unikum

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • Undervisningen sker för alla barn på avdelningen och anpassas utefter barnens behov och förmåga. 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera

  Förskollärare ansvarar för att se till att undervisningen, planeringen, dokumentationen genomförs - varje pedagog ansvarar för genomförandet av aktiviteterna, dokumentationen/reflektionen och undervisningen. Planeringen utförs i arbetslag med förskollärare som ansvarig.
   

 • Vad är målet med undervisningen

  • Varje barn ska få utveckla sin förmåga att undersöka matematik genom lekfulla aktiviteter och utveckla ett intresse för matematik.

  • Varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: