👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Kristendom åk 4

Skapad 2021-02-23 14:09 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Under kommande veckor ska vi läsa religion med inriktning kristendom. Vi kommer börja med att prata om vad religion och tro är. Efter det kommer du att få lära dig grunderna inom kristendomen och den tro som ligger till grund för vårt västerländska samhälle. "Vem var Jesus?", "Vilka olika inriktningar finns det inom kristendomen?", "Vad betyder det egentligen att vara kristen?" och mycket mer.

Innehåll

Mål: Vad ska du lära dig?

·    När vi är klara ska du:

 • känna till när, var och hur kristendomen uppstod 
 • kunna redogöra för kristendomens budskap, vad är viktigt enligt kristendomen
 • kunna redogöra för kristna ceremonier (dop, konfirmation, bröllop och begravning)

 • kunna redogöra för kristna högtider och traditioner (t.ex. jul och påsk) samt varför de firas

 • kunna redogöra för några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som tillhör kristendomen
 • kunna redogöra för olika föremål och symboler som finns i kyrkan och vad de symboliserar

 • kunna göra jämförelser mellan kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu och resonera kring hur människors syn på kyrkan har ändrats med tiden 

 • känna till och förstå innebörden av några kristna berättelser
 • känna till att det finns olika kristna grupper (och likheter och skillnader mellan dem) 
 • kunna delta i diskussioner kring religion, olika livsfrågor samt elevnära moraliska och etiska dilemman

 • kunna använda begrepp som är centrala för kristendomen 

 

Centrala ord och begrepp:

tro   troende   Gud   gudar   religion   religiös   livsåskådning   tradition   högtid   helig bok   gudstjänst   ceremoni    advent

Kristus     krucifix     treenigheten    Bibeln     Gamla Testamentet      Nya testamentet   uppstå       förlåtelse        barmhärtighet

medlidande       bön      psalm     sed     dop     fiende     konfirmation     sakrament     nattvard     oblat   predika     välsigna

evangelium     den Helige Ande     synd      lärjunge     kloster     munk    nunna     ikon   helgon   bikt    påven 

katoliker   protestanter   ortodoxa  

 •  

Undervisning

Hur ska vi arbeta:

Undervisning

 

Vi kommer tillsammans att arbeta med boken Upptäck religion för att lära oss om kristendomen. Vi läser och diskuterar innehållet. Vi kommer även att få se på film, lyssna och lära oss av gemensamma genomgångar och ta del av kamraters tankar och åsikter. Du ska sedan skapa en egen power point där du skriver om de olika delar av kristendomen som vi ska lära oss om. Vi utgår också från klassens funderingar kring olika livsfrågor och diskuterar dessa. Vi kommer att diskutera begrepp och ämnesspecifika ord. Arbetet kommer sedan variera mellan enskilt arbete, pararbete och övningar i helklass.

 

 

 

Bedömning

Hur bedöms dina förmågor och kunskaper?

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom kvalitén på din power point och aktiviteten på lektionerna samt utifrån din förmåga att resonera och delta i diskussioner. Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Vi avslutar med ett prov. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Religion Kristendom åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kristendomens högtider och traditioner
Du kan på en enkel nivå beskriva några kristna högtider och traditioner.
Du kan på en utvecklad nivå beskriva några kristna högtider och traditioner.
Du kan på en välutvecklad nivå beskriva några kristna högtider och traditioner.
Kristendomens heliga platser eller rum, symboler, ritualer och levnadsregler.
Du visar grundläggande kunskaper om kristendomens heliga platser eller rum, symboler, ritualer och levnadsregler.
Du visar goda kunskaper om kristendomens heliga platser eller rum, symboler, ritualer och levnadsregler.
Du visar mycket goda kunskaper om kristendomens heliga platser eller rum, symboler, ritualer och levnadsregler.
Kristendomens betydelse i samhäller förr och nu.
Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du jämför på ett utvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Du jämför på ett välutvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige förr och nu.
Etik och moral
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Livsfrågor
Du kan föra enkla resonemang om hur olika livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur olika livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur olika livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.