Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Promenader i närområdet - Musslan

Skapad 2021-02-23 14:17 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Utforska närområdet i mindre grupp

Innehåll

 

MÅL

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. 
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. 
Få upptäcka och utforska nya saker i närområdet. 
Samspela i grupp och följa gemensam regler. 

 

SYFTE

- vi vill ge barnen upplevelser och olika intryck i den miljö vi befinner oss i

- möjlighet att utveckla motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga

- ge barnen utrymme till samspel och turtagning

- ge barnen möjlighet att stärka sin självkänsla

- skapa tillfällen att prata, lyssna och lära sig att ta instruktioner

 

METOD - GENOMFÖRANDE

 

- Vi går till olika miljöer i vår närhet 

- Vi ger barnen tid att stanna och utforska 

-  Vi pedagoger är lyhörda och intresserade med barnen 
-  Vi samtalar om det vi upplever 
- Ge barnen spännande rörelseuppgifter både på gården och utanför

 

DOKUMENTATION

Dokumentationen synliggörs via Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg. Vi, pedagoger, använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelningsplanering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barnen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: