Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering novell

Skapad 2021-02-23 16:44 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Svenska - Novell
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska lära oss om noveller, t.ex: vad som skiljer en novell från en längre text, hur en novell kan vara uppbyggd, avslutningsvis ska vi skriva en novell som handlar om ett äventyr.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter. 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska du; 

          formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

          anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

          urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med detta under vecka 7-9

Läsa och skriva

          Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

          Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.    

          Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord

Berättande texter och sakprosatexter

 

          Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallell­handling och tillbakablickar, miljö-och personbeskrivningar samt         dialoger.

 

 

Språkbruk

 

          Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

          Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning

          Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och         att skriva en faktatext.

På det här viset kommer vi arbeta: 


Genomgångar av hur en novell är uppbyggd. Mind-map över innehållet av novellen du vill skriva. Skrivning av novell, för hand eller på dator. Checklista för att gå igenom att du har fått med det du ska få med i din novell. 

 

Vad ska du lära dig?

Du visar att du lärt dig genom att skriva en novell med rätt struktur och uppbyggnad, utifrån den modell vi tittar på. Du ska även visa att du kan använd språket på ett sätt som är lämpligt för novellen du skriver, att du behärskar grundläggande regler för stavning, skiljetecken, dialog och språkriktighet.

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: