Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Föpp måltider, hallen Saltkråkan vt-21

Skapad 2021-02-23 16:38 i Lexby förskola Partille
Förskola
Föpp för måltiderna och hallen.

Innehåll

Förskolans pedagogiska planering – FÖPP för Rutinsituationer

(Hämtad ur: Ann S Pihlgren; Undervisning i förskolan s. 138)

Målområde: vad ska barngruppen lära sig, förmå, förstå?

a)      Syfte (generativ fråga): varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Hallen: Öva påklädning och vad olika kläder, skor heter, vad man behöver för kläder i olika väder.  Vad behöver kroppen för att kunna vara ute?

Maten: Vara lyhörd på vad barnen har att säga och vad de vill ha under måltiderna. Möta det som sägs.  Varför ska vi äta?

Leken: Vara lyhörd och närvarande, träna barnets självkänsla, se likabehandlingsplanen.

 

b)      Mål: Från Lpfö 18

 

Hallen/Maten: Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

c)      Barnens intressen, initiativ, behov: Vilka av barnens intressen, initiativ och behov kan integreras i målområdet? Vilket tema ska presenteras för barnen?

Hallen: Behov av rätt kläder efter väder, för att inte frysa, bli blöt eller för varm. Utveckla ordförråd och språket.

Maten: Utveckla ordförrådet och språket. Öva självständighet. 

 

d)      Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Hallen: Förståelse för att vissa kläder behövs vid vissa väder och vad olika saker heter.

Maten: Vad det finns för olika sorters mat.

 

e)      Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Hallen/Maten: Motorisk och språklig utveckling.

 

f)       Pedagogens förhållningssätt: Vilka förhållningssätt behöver pedagogen ha i aktiviteten för att lärande ska ske i barngruppen?

Hallen/Maten: Vara närvarande, vara lugn, benämna och hjälpa, låta dem prova själv.

 

 

Utvärdering: Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?

a)      Kriterier: Vad ska utvärderas? Kontinuerligt. 

Lär de sig klä på sig själva, eller hämta de kläder vi ber om,  förstår de vad som behövs, vad saker heter, självständighet. Kan de äta själva? Förstå vad de olika maträtterna heter, svara på frågan vad och om de vill ha.

 

b)      Utvärderingssätt: Hur och när ska utvärderingen genomföras?

löpande, i diskussion, i veckoreflektion, i slutet av terminen/läsåret.

 

Aktivitetsplan: Hur ska området påbörjas? Vilka tankar om eventuellfortsättning har vi?

a)      Aktiviteter: Vilka aktiviteter genomförs?  Äta, dricka, påklädning och avklädning,

b)      Formativ uppföljning (observation, dokumentation) Hur följs barnens idéer, hypoteser, tankar och teorier upp för att påverka fortsatt undervisning?

Lyhördhet av pedagogerna. Dokumentationen sker i unikum.  

c)      Lärmiljö ( kontext, material, och tekniker, samverkan och samlärande mellan barnen): Vilken kontext är mest meningsfull?

-          Hur används kontexten för att stärka lärandet?

-          Vilka material och tekniker används?

-          Hur kommer barnen att uppmuntras till att samverka, samarbeta i lärande och lära varandra?

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: