Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk, skrivande och läsning

Skapad 2021-02-23 17:12 i Högåsens förskola Öckerö
Förskola
Barnen visar stort intresse för bokstäver och bokstavsljud. De kan och känner igen många bokstäver. De flesta känner igen och många kan skriva sitt namn. Genom daglig läsning väcker vi barns intresse för böcker.

Innehåll

Nuläge

Barnen visar ett stort intresse för bokstäver och skrivande. Barnen är intresserade av sagoläsning.

Mål

Utveckla och väcka intresse hos barnen för olika bokstavsljud och språkljud. 

Att barnen kan skriva sitt namn och utmanas att skriva andra ord.

Utveckla barns språkliga förmåga. Att utveckla barns läsande, fantasi och föreställningsförmåga.

Syfte

Barnen ska  utveckla språkljud (fonologisk medvetenhet) för detta är en förutsättning  för skriv- och läsinlärning.

Att utveckla barns språkliga förmåga. Utveckla och uppmuntra barns läsförmåga samt skrift.

 

Genomförande

 

I mindre grupper arbetar vi medvetet med språkträning, bl a med munmotorik, ljudsagor där barnen är delaktiga med ljud i berättelsen, rim och ramsor och sånger.

Vi använder TAKK, tecken som stöd för att förstärka och utveckla barnens språkliga förmåga.

Använda oss av olika appar som tränar och utvecklar språkljud tex Polyglutt, bornholmslek och Bornholmsstugan.

 

Besök på biblioteket och lånar böcker där.( men inte just nu då det är Corona)

Dokumentation under lärprocessen

I Unikum dokumenterar vi lärprocessen i barnens lärloggar. Dokumentationen sker löpande.

Ansvar

Arbetslaget

Uppföljning

Löpande utvärdering och analys i slutet av terminen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: