Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra Världskriget och Förintelsen

Skapad 2021-02-23 18:25 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 9 Svenska Bild Historia Samhällskunskap
Förintelsen är ett skrämmande exempel på vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati och människors lika värde vid liv. Du ska få ta reda på vad som skedde under Andra Världskriget, ta del av överlevares livshistorier och reflektera över hur det påverkar dagens samhälle. Vecka 7 åker vi till Polen och du får besöka vissa av de platser du kommer möta i klassrumsundervisningen. Vi avslutar temaarbetet med ett Öppet hus där ni får dela med er av era kunskaper och erfarenheter!

Innehåll

 

Tidsperiod

  •  Vecka 3- 12

 

Historia och samhällskunskap

Du kommer att få kunskaper om mellankrigstiden, Förintelsen och händelseförloppen under Andra Världskriget i SO-undervisningen, vi kommer b.la titta på filmen Schindler´s list och diskutera frågor kring Förintelsen och mänskliga rättigheter. Vi kommer även arbeta med dilemmaövningar

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Tidslinje över andra världskriget

  • Frågor till filmen ”Schindlers list”

Matriser

Hi Sv Sh Bl
Schindler´s list och förintelsen

Underlag för bedömning saknas
Ännu ej uppnått
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Historia
Händelser och personer 
Du har grundläggande kunskaper om händelser och personer under andra världskriget.
Du har goda kunskaper om händelser och personer under andra världskriget.  
Du har mycket goda kunskaper om händelser och personer under andra världskriget. 
Ny aspekt
Orsaker till Förintelsen 
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Förintelsen 
Du kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Förintelsen. 
Du kan föra mycket utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Förintelsen.  
Ny aspekt
Kopplingar dåtid och nutid 
Du anger också enkla och till viss del underbyggda kopplingar mellan dåtid och nutid. 
Du anger också utvecklade  och underbyggda kopplingar mellan dåtid och nutid. 
Du anger också väl utvecklade  och väl underbyggda kopplingar mellan dåtid och nutid.    
Ny aspekt
Människors levnadsvillkor i olika situationer 
Du kan använda filmen för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. 
Du kan använda filmen för att dra utvecklade och underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. 
Du kan använda filmen för att dra väl utvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. 
Ny aspekt
Historiska begrepp 
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. 
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. 
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. 
Samhällskunskap
Ny aspekt
Mänskliga rättigheter 
Du redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger enkla exempel på hur de kränks i olika delar av världen och jämför dem med förintelsen.  
Du redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger utvecklade exempel på hur de kränks i olika delar av världen och jämför den med förintelsen.  
Du redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger väl utvecklade exempel på hur de kränks i olika delar av världen och jämför med förintelsen.  
Ny aspekt
Nationella minoriteter 
Dessutom kan du visa att du förstår att judar tillhör en av de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. 
Dessutom kan du visa att du förstår att judar tillhör en av de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. 
Dessutom kan du visa att du förstår att judar tillhör en av de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. 

Hi Sv Sh Bl
Andra världskriget

Nivå 1
Har ännu inte nått grundläggande kunskaper
Nivå 2
Har grundläggande kunskaper
Nivå 3
Har goda kunskaper
Ny nivå 4
Har mycket goda kunskaper
Ny aspekt
Använder begrepp på ett fungerande sätt.
Använder ännu inte begrepp på ett fungerande sätt.
Använder begrepp på ett fungerande sätt.
Använder begrepp på ett väl underbyggt sätt.
Använder begrepp på ett mycket väl underbyggt sätt.
Ny aspekt
För resonemang om orsaker och konsekvenser till andra världskriget.
Kan ännu inte föra resonemang.
Kan föra resonemang om orsaker och konsekvenser till samhällsförändringar.
Kan föra goda resonemang om orsaker och konsekvenser till samhällsförändringar.
Kan föra mycket goda resonemang om orsaker och konsekvenser till samhällsförändring.
Ny aspekt
Kan undersöka utvecklingslinjer. (före - efter andra världskriget)
Kan ännu inte undersöka utvecklingslinjer.
Kan undersöka utvecklingslinjer på ett grundläggande sätt.
Kan undersöka utvecklingslinjer på ett utvecklat sätt.
Kan undersöka utvecklingslinjer på ett väl utvecklat sätt.
Ny aspekt
Beskriver samband mellan olika tidsperioder.
Kan ännu ej beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Beskriver samband mellan olika tidsperioder på ett grundläggande sätt.
Beskriver samband mellan olika tidsperioder på ett underbyggt sätt.
Beskriver samband mellan olika tidsperioder på ett väl underbyggt sätt.
Ny aspekt
Kan resornera om hur historia har använts och kan användas.
Resornerar ännu inte om historia har använts och kan användas.
Kan resornera på en grundläggande nivå om hur historia har använts och kan användas.
Kan resornera på en underbyggd nivå om hur historia har använts och kan användas.
Kan resornera på en väl underbyggd nivå om hur historia har använts och kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: