Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stansa metall

Skapad 2021-02-23 18:33 i Grundsärskolan Tanum
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Så var det dags för en ny uppgift…. Vi ska fortsätta att arbeta med metall men denna gången ska vi arbeta med att stansa. Stansning är en metod för att göra hål i relativt tunt material. Det kan utföras i olika material såsom plåt, papp, plast, papper och läder. Förr användes stansade hålkort i Jacquardvävstolen. Dessa stansade hålkort bestämde vilket mönster tyget skulle få. Jacquardvävstolen var en tidig tillämpning av digital teknik. Hålen i korten var en programmering av hur trådarna skulle arbeta. Mer om detta kan du fördjupa dig i på slutet om du har tid över.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Vad skall vi då konkret arbeta med?

Vi ska återigen arbeta med metall som kommer från en aluminiumburk. Denna gången ska vi bilda mönster med hjälp av nål eller annat vasst föremål. Mönstret får olika utseende beroende på hålets storlek, täthet och form. 

Allt utifrån storleken på din burk får du anpassa ditt mönster. Önskvärt är det om du kan få till en kvadrat på 10 x 10 cm. Du skall gå tillväga på samma sätt som du gjort i de tidigare uppgifterna för att få fram din aluminiumbit.

Kom ihåg att dokumentera din arbetsprocess genom att ta kort, minst sex stycken, varav det sista på ditt färdiga arbete. Dessa bilder ska in i presentationen och skrivas till. En bild per sida med text till.

Du behöver;

 • aluminiumburk, 2 stycken
 • knappnål (eller annat vasst föremål som provsticka, fin spik, skruv eller häftstift) säkerhetsnål (lätt att trycka med, man blir inte öm i fingret av den)
 • grövre nål
 • fingerborg eller något som skyddar fingertoppen
 • papper tejp skärbräda
 • grytlapp eller handduk

OBS! Tag nu inte mammas eller pappas bästa sax utan den slöaste sax du kan hitta. Saxen kommer nämligen att bli slö efter att du klippt i burken. Finns det en plåtsax hemma är denna att rekommendera.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att börja lektionen med att gå igenom dagens uppgift. Därefter kommer ni att få titta på en film där de visar hur ni ska gå tillväga. Därefter är det bara att sätta igång att jobba. Du har denna lektionen på dig att bli klar. Så sätt igång att jobba!

 https://youtu.be/sGrp68DC-Bo

 

Eftersom uppgiften är tänkt att ta en lektion har vi skickat med enkla motiv som du ska arbeta med.

Under arbetets gång ska du ta kort, minst sex stycken, på de olika momenten som du gör. Glöm inte att ta ett kort på det färdiga resultatet. Man får ta fler kort om man vill. Dessa kort ska du lägga in i den presentation som tillhör uppgiften. Till varje bild ska du skriva och berätta vad du har gjort. Detta för att vi ska kunna följa din arbetsprocess. Tänk på att du ska hinna göra detta på en lektion

 

Här nedan ser du arbetsgången;

 • Arbetsgång;
 • 1. Klipp isär din burk.
 • 2. Klipp till en kvadrat på 10 x 10 cm. Akta dig så att du inte skär dig!
 • 3. Rita en kvadrat på 10 x 10 cm på ett papper.
 • 4. Rita av ett mönstren (från bilagan) inuti kvadraten på papperet.
 • 5. Tejpa fast pappret eller vik runt kanten på aluminiumbiten. OBS! Den silvriga sidan på metallen ska vara upp mot papperets baksida.
 • 6. Tag fram skärbrädan och lägg handduken på den.
 • 7. Lägg ditt arbete på skärbrädan och handduken och börja sticka med nålen.
 •  
 

Får du tid över tittar du på filmen nedan som handlar om Jaquardvävstolen och tar reda på lite fakta runt den. Denna fakta lägger du in på en ny sida längst ner i presentationen.

https://youtu.be/mM_Mv-NRfw4

 

Extrauppgift

Mad tanke på att det är Alla hjärtans Dag till veckan så ska du klippa till hjärtformen i metall och stansa. Stora eller små? Välj själv!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskraven i slöjd åk 7-9

Användande av utrustning
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Val av tillvägagångssätt och motivering
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utvecklande av idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinerande av material och hantverkstekniker
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd- specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremåls uttryck
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: