Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fiskens pedagogisk planering undervisning fokusområde Matematik. Vt21

Skapad 2021-02-23 23:08 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Utifrån barns erfarenheter och förkunskaper kommer vi att utforska matematik på olika sätt.

Innehåll

LPFÖ

 

VARFÖR?

 

Vi har uppmärksammat att barnen visat ett intresse av siffror, räkning, form och färg och  mätning. 

Vi vill att barnen får  djupare förståelse för olika matematiska begrepp. 

Vi  vill att  barnen ska utöka sin kunskap om matematik i sin omgivning och lägga grunden för ett matematiskt tänkande.

 

 

 

VAD?

 


I leken uppmärksammar vi
  likheter och skillnader, jämföra och antal, för att skapa förståelse för olika matematiska begrepp och upptäcka sammanhang. 

 

 

HUR?

Ute matematik och övningar : 

Vi delar upp barnen  i mindre grupper. 
Lilla Ärtan skickar ett brev till barnen på Fisken. Han behöver hjälp för att hitta ett nytt hus. Vi undersöker vilka former, färger  huset har. 

Vi väger olika föremål, saker eller frukter ute på gården  med hjälp av tex en galge. 

 

Inne matematik: 

  Barnen ritar och mäter varandra. Vi använder olika sorters pennor/ kritor. 

 Vi utforskar antal, begrepp och form. Vi bekantar oss med symboler inom matematiken samt funderar ut lösningar på matematiska problem. Vi kommer att leka olika "mattelekar" och vi  sjunger sånger som innehåller antal, färger och former.

Vi kommer att titta på Miniräknare på UR i olika avsnitt i matematik. 

 

 

 

 

Hur ska det dokumenteras?

Hjälpsamma frågor, raderas innan publicering: För vem? Hjälp Vad, vem, hur, varför?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: