Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt

Skapad 2012-02-29 10:54 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
"Eleven skall få möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen." Skolverket
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Ni har genom hela skoltiden läst massor med böcker, gjort redovisningar, skrivit recensioner o.s.v. Oftast har bokens författare på sin höjd blivit nämnd. Nu ska ni djupare studera författaren bakom boken.

Innehåll

Arbetssätt:

• Presentera författaren, namn, födelseår, ursprung samt aktiv tid.• Ge exempel på verk författaren har skrivit samt genre.• Försök ta reda på vad författaren inspirerades av i sina verk.• Försök ta reda på hur författaren påverkat och påverkats i sitt skrivande av sin samtid, och hur författaren påverkar oss idag (Främst för betyg C och A).

• Läs minst en text/bok (det räcker med ett utdrag). Skriv och berätta om det du läst. Skriv en recension om texten. 

• Uppmärksamma typiska drag som författaren har, t.ex. språk, berättarstil, genre.• Kan man upptäcka något i texten om den miljö som författaren levde och verkade i.• Vad är bra och vad är mindre bra med texten, motivera.

Arbetssätt

Det finns många författare i världen; jag har valt ut några. Till de författare jag valt ut finns information i läroböcker och på Internet. Du får gärna komma med egna förslag på en författare du vill arbeta med. Om du väljer en egen författare får du själv skaffa material.

Förslag på författare:

 

August Strindberg                                        John Steinbeck

Vilhelm Moberg                                            Stephen King

Moa Martinsson                                            Rudyard Kipling

Harry Martinsson                                         Mark Twain

Selma Lagerlöf                                            HC Andersen

Carl Jonas Love Almqvist                            Jane Austen

Astrid Lindgren                                            William Shakespeare

Aidan Chambers                                          Monica Zak

Inger Edelfeldt                                             Mats Wahl

Lisa Tetzner                                                Wolfgang von Goethe

Ernest Hemingway                                       Virginia Woolf

Redovisningsform

Du lämnar in ditt arbete i Classroom. Därefter förbereder du en kort muntlig presentation om författaren.

Bedömning och betygskriterier:

För E krävs att du:

• Väljer en författare med stor betydelse i Sverige eller världen.• Skriver ett författarporträtt där du redogör för fakta kring författarens liv och verksamma tid samt läser och recenserar en kortare text av författaren (se punkterna ovan).

För C krävs att du:

• Väljer en författare med stor betydelse i Sverige eller världen och försöker förklara författarens framgång.• Skriver ett författarporträtt där du redogör för fakta kring författarens liv och verksamma tid, försöker förklara hur författaren påverkats i sitt skrivande av sin samtid men även hur författaren påverkar sin samtid och oss idag.• Läser minst två texter av författaren och jämför texterna, t.ex. vad gäller språk, innehåll och berättarstil samt diskuterar texternas styrkor och eventuella svagheter.

För A krävs att du:

• Väljer en författare med stor betydelse i Sverige eller världen, och utifrån författarens texter resonerar och diskuterar kring författarens framgång.• Skriver ett författarporträtt där du redogör för fakta kring författarens liv och verksamma tid, resonerar och diskuterar, med stöd i texter från författaren, hur författaren påverkats i sitt skrivande av sin samtid men även hur författaren påverkar sin samtid och oss idag.• Läser olika texter av författaren samt analyserar författarskapet och försöker knyta det till författarens liv samt diskuterar och resonerar med egna åsikter kring texterna.

Reflektion

Vad tyckte du om arbetssättet?

Vad har fungerat bra?

Vad har fungerat mindre bra?

Vad skulle du vilja förändra?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: