Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2021-02-24 08:48 i Ilsbo förskola Nordanstig
Förskola
Ett av förskolans prioriterade mål under läsåret 20/21 är Digitalisering

Innehåll

Förskolan har prioriterade mål som vi ska arbeta med under hela året och läsåret 20/21 har vi Digitalisering som ett område.

Vad innebär det?

 •  Vi ska se digitala hjälpmedel som en naturlig del i vår undervisning.
 •  Vi ska använda digital teknik för att utmana barnen att omsätta idéer till handling.
 •  Vi använder oss av digitala hjälpmedel för att dokumentera barnens lärande.

Hur arbetar vi?

 • Barnen får lära sig programmera små robotmöss, så att de kommer fram till sitt mål.
 • Barnen har tillgång till lärplattor med pedagogiska appar.
 • Vi använder oss av qr-koder i undervisningssyfte.
 •  Vid arbete med lästjänsten Polyglutt använder vi oss av lärplattor och visar böcker på stor skärm. På polyglutt finns böcker inlästa på många olika språk så att de barn med annat modersmål kan få höra böcker på sitt eget språk.
 • Vid arbete med tex. känslor kan vi visa pedagogiska filmer ifrån UR.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: