Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2021-02-24 08:50 i Almåsskolan Mölndals Stad
I det här avsnittet kommer du att träna på att uttrycka dina åsikter i tal och skrift. Läsa och skriva insändare. Träna på att lyssna aktivt. Lära dig hur bilder påverkar dig.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ett reportage är en längre tidningstext som berättar ingående om en person, en plats eller en händelse. Ett reportage är mer personligt skrivet än en nyhetsartikel och innehåller miljö-och personbeskrivningar. Reportaget ska ge läsaren en känsla av att vara på plats. Det ska ge en ögonblicksbild.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

 

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

 

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Hur ett reportage är uppbyggt och vilka genretypiska drag det har.

Hur man förbereder sig inför och genomför en intervju.

Hur man skriver ett reportage.

Hur man citerar/refererar när man skriver.

Hur man handskas med sina källor.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Läsa flera olika reportage och analysera dem.

Skriva ett reportage.

Ge och få respons på våra reportage.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Läsa och skriva reportage.

 

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Ämnesmatris svenska

Rubrik 1

Ej godkänt
E
C
A
Läsa med flyt
 • Sv  E 9
Insats krävs
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt, genom att på ett huvudsak fungerade sätt, välja att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa med ett gott flyt, genom att på ett ändamålsenligt sätt, välja att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa med ett mycket gott flyt, genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Insats krävs
Genom att med göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande förståelse.
Genom att med göra utvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att med göra välutvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Insats krävs
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra väl utvecklande och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket och upphovsmannen
Insats krävs
Eleven kan också föra enklare resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklande resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklande och nyanserande resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Historiskt och kulturella sammanhang
Insats krävs
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Insats krävs
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och i relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och i relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Insats krävs
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklande gestaltande och berättargrepp samt dramaturgi med relativ komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklande gestaltande och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Söka välja ut och sammanställa
Insats krävs
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Insats krävs
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklande beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklande beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Insats krävs
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Insats krävs
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklande omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklande omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i relativt väl fungerande sätt.
Samtal & diskutera
insats krävs
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkel och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionerna framåt.
Muntliga redogörelser
Insats
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Svenska språket och närliggande språk
Insats krävs
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: