Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids Ankaret

Skapad 2021-02-24 09:17 i Kållekärrs fritidshem Tjörn
Grundskola F
Fritids Ankaret

Innehåll

"Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid."
 
Vad har vi arbetat med:
Vi har erbjudit eleverna olika aktiviteter ute som t.ex. is konst, vattenlek mm. Inne aktiviteterna blir som t.ex. pärla snögubbe, snöflinga mm. Samt sy olika mönster på olika material. Samt går vi varje tisdag och torsdag till gympasalen. Vi får tillgång till alla redskap som finns där. Barnen får prova de olika redskapen och lära sig att ta hänsyn till säkerheten vid användning av redskapen.
 
Allmäna införmation
 
Viktiga datum
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: