Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

24/2-21 1:an - Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande Hudiksvalls kommun

Skapad 2021-02-24 09:10 i Björkbergs förskola Hudiksvall
Förskola
1:an - Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande Hudiksvalls kommun

Innehåll

Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande

  • Försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer

  • Lyssna in det som pågår bland barnen och synliggöra det genom att dokumentera det

  • Fånga barnens lärprocesser och lärstrategier genom att fotografera, anteckna, och filma det som sker

  • Barnen vara delaktiga i arbetet med att dokumentera och resonera kring det som samlas in

  • Samtalen och reflektionerna tillsammans med både barn och arbetslag är avgörande för arbetet med pedagogisk dokumentation ska kunna bidra till att utveckla verksamheten

  • Göra läsningar” som ett inledande moment i en analys med fokus på de egna reflektionerna och genom det skärpa sitt lyssnande och seende

  • Göra läsningar med barnen och föra en tät dialog med dem om innehållet i det man utforskar. Att få se, diskutera och reagera på dokumentationen under arbetets gång kan inspirera barnen till att direkt pröva de strategier eller material som andra barn har prövat

 

 

 

Pedagogens insamling spaltdokumentation

Pedagog: Line Tiilikainen   Datum:  24/2-21

Förutsättningar:   Barngrupp med 19 barn 1-5 år

Mål- och kunskapsområde:  Språk

Nyfikenhetsfråga:     Vill du läsa en saga?

Barnet gör/säger

Pedagogens tankar

Pedagogens reflektioner

     Framförallt de äldsta barnen intresserar sig för bokstäver genom att lägga märke till ”sina” bokstäver, vissa barn har börjat skrivträna samt ljuda/läsa.
De yngsta barnen visar stort intresse för att sjunga och röra på sig

     Hur kan barnen utmanas vidare i ljusning/skrivning/läsning?

Klurigt med högläsning i storgrupp, upplever större fokus och inlevelse i smågrupper

 

 

Går det att utnyttja sång-och rörelseintresset i sagoläsningsform för att väcka intresse för de allra yngsta? Dramatisera/dansa?

 

 

 Hur får vi ut undervisningen utomhus?

     Låta barnen som tränar på att ljuda/läser att provläsa tillsammans enklare böcker i små grupper anpassade efter barnens behov och proximala utvecklingszon.

De yngsta barnen tappar snabbt fokus vid sagoläsning, men älskar att sjunga och röra sig. Därför kan sång/musik/rörelse vara ett verktyg eller en ”brygga” för att intressera barnen för sagor och som resultat av det sagoläsning. Dockteater, flanosagor

 

Böcker/material som tål utomhusväder. Sagovandringar i skogen?

Vilken reflektion tar jag med mig till arbetslaget?

Några barn kan vara redo att träna högläsning tillsammans. Barnen skulle behöva delas in i mindre grupper oftare. Hur får vi ut undervisningen utomhus? Kan vi göra sagovandringar i skogen? Hänga ut alfabetet etc.
Dramatisera/sjunga sagor med de yngsta.

     

Interaktioner med material och lärandemiljö, för mycket, för lite, rätt material?

Inomhusmiljön är utmanande, svårt att dela in i mindre grupper utan att barnen störs av ljud från andra pga brist på enskilda rum. Finns bra musikpåsar, använda sig mer av läsfixarna? Få ut undervisningen mer utomhus, hur gör vi en samling utomhus till exemplet? Kan vi gå ut mer i ”intervaller”?
     

Vad verkade barnen mest intresserade av?

Bokstäver, ljuda, sjunga och röra sig.

     

Vad blev jag som pedagog nyfiken på?

Hur vi kan få ut undervisningen utomhus. Hur vi kan möta alla barns behov utifrån deras individuella utveckling och intresse. Hur vi kan integrera musik/rörelse för att väcka intresse för högläsning hos de yngsta barnen.

     

Hände något oväntat? Vad förundrades jag över?

Ett av barnen kan läsa enklare ord, det förundrade mig. Flera av de yngre barnen kan texterna till flera sånger.

     

Vilket lärande kunde jag se?

Språkutveckling

     

Barnens samlärande/lärande av varandra?

Barnen inspirerar och hjälper varandra i flera situationer.

     

Mitt bidrag som pedagog? Kunde jag gjort på annat sätt?

Jag är närvarande och deltagande i det barnen gör, jag kan utveckla planerade undervisningssituationer utifrån barnens behov.

     

 

Vad är det barnen brottas med och försöker förstå?

Skriv-och läskoder, en del barn behöver utveckla sitt talspråk vilket leder till många språkliga missförstånd både mellan barnen och oss vuxna och barnen. En del barn visar tydligt att det är jobbigt att bli missförstådd och inte hörd/lyssnad på.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: