Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering- Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg med hjälptext

Skapad 2021-02-24 10:21 i Hasslebo förskola Eslöv
Förskola
Pedagogerna har tagit del av läslyftet skapar och kommunicera (Skolverket) och har utifrån detta planerat undervisning situation. Barnen ska i samarbete med en kompis skriva ett brev till ugglan Uno.

Innehåll

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

Vi har sett stort intresse vid skrivhörnan där barnen använder literacy i olika former som bokstäver, symboler och takk. Pedagogerna har vill utmana barnen vidare i skriftspråket, ett medvetet val från pedagogerna är exempelvis placering av lärmiljö och val av material som kan öka barnen mot den sociala dimensionen med samtal,samarbete,turtagning hjälp till själv hjälp samtidigt som utbildningen erbjuder utmaningar literacy. . Pedagogerna har tagit del av läslyftet skapar och kommunicera (Skolverket) och har utifrån detta planerat undervisning situation. Barnen ska i samarbete med en kompis skriva ett brev till ugglan Uno. Syftet är att barnen ska inom temat hållbar utveckling och den sociala dimensionen tillsammans skapa ett brev genom att hjälpa och ”lyssna på varandra” genom att uttrycka sig i literacys former. Här vill vi lyfta vikten av betydelsen av en mottagare av brevet.

 

 

Mål:

 

Pedagogerna vill skapa möjligheter för barnen att utveckla/lära sig mer om skriftspråket och de sociala samspelet.

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

Här fyller du i vilka aktiviteter kopplade till planeringen

 

Samplanering

 

Varför(Gap)? Uppmärksamma barnen och göra dem medvetna om att deras brev eller meddelande har betydelse och att det finns mottagare.

 

Vad(värden)? Läslyftet skapa och kommunicera ( skolverket)

Hur(samhandling)? Barnen ska i sampel med varandra skapa gemensamt brev till ugglan Uno.

Vem/vilka(aktörer)? Barn födda 2017, 2 barn och pedagog

Var(rum/plats)? Inne på förskolan

 

När(tid)? Inom månad

 

Dokumentation

 

Genomförande

Dokumentation är genom brevet, pedagogen kommer att fota och filma processen.

 Här fyller du i vad som ska dokumenteras och hur aktiviteterna ska dokumenteras.

T ex genom samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto mm
Vi har valt att fokusera på att dokumentera…….
Vem dokumenterar och när? 

Koppla dokumentationerna i Unikum till denna planering.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Uppföljning/Samvärdering

 Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

 

Varför blev det som det blev(gap)?

Vad blev det(värden)?

Hur blev det(samhandling)

Vem/vilka blev det(aktörer)?

Var blev det(rum/plats)?

När blev det(tid)?

Kan något vidareutvecklas?

 

 

Andra frågor att ha med i sin reflektion:
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.           

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: