Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Abrahamitiska religionerna, Åk 5 VT-21

Skapad 2021-02-24 10:34 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

 • de tre Abrahamitiska religionerna; kristendom, judendom & islam
 • deras heliga platser, rum, ritualer & högtider
 • deras religiösa uttryck & centrala tankegångar
 • religionens betydelse för människor

 

Hur?

Du kommer att få:

 • titta på filmer
 • läsa texter
 • svara på quiz-frågor
 • diskutera
 • spela digitala kunskapsspel
 • öva begrepp digitalt & analogt

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma dina kunskaper om:

 • heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
 • religiösa uttryck och tankegångar som hör till världsreligionerna

Jag kommer bedöma din förmåga att resonera om:

 • likheter och skillnader mellan några religioner
 • om vad religion kan betyda för olika människor

Jag kommer bedöma din förmåga att redogöra för:

 • några kristna högtider och traditioner

Bedömningen kommer att ske genom prov.

Matriser

Re
Kunskapskrav i religion år 6

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: