Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsats yttrandefrihet

Skapad 2021-02-24 10:46 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Samhällskunskap
Du får fördjupa dig inom valfritt ämne med koppling till yttrandefrihet och får samtidigt öva vetenskapligt arbetssätt.

Innehåll

7 

 

Intro yttrandefrihet  

 

 

8  

 Intro: yttrandefrihet  

 Intro: yttrandefrihet  

   

 

9  

Sportlov 

 

   

   

10  

Rapportmall + Välja ämne  

Genomgång syfte och frågeställning  

   

Rapportskrivning  

Stringent kap. 5+11   

11  

 Syfte och frågeställning  

Metod och material - olika metoder  

   

   

12  

Metod och material - att välja källor  

Metod och material: skriv klart  

   

 

13  

 Avhandling + källhänvisning  

Långfredag 

   

   

14  

Påsklov 

   

   

15  

Avhandling 

Avhandling 

   

   

16  

Avhandling 

 Slutsats och diskussion  

   

   

17  

 Slutsats och diskussion  

Inledning  

   

   

18  

 Inledning + färdigställ rapporten  

Inlämning 

Inlämning rapport 7/5 

   

Matriser

Sam
Uppsats yttrandefrihet

Nivå 1
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
Nivå 2
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
Nivå 3
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Aspekt 1
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Ny aspekt
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Ny aspekt
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: