Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Good Stuff Gold C

Skapad 2021-02-24 11:02 i Ånestadsskolan Linköping
Good Stuff Gold C
Grundskola 8 Engelska
Vi tar oss an teman som bygger på vardagliga ämnesområden med en aktuell engelska och tränar på olika slags texter för att utöka vårt ordförråd och vår kunskap om engelskans grammatik.

Innehåll

Innehåll

Under terminen kommer vi att arbeta med textbok och arbetsbok. I läroboken hittar vi teman som behandlar t ex ; Suspense & Crime. Här använder vi www.webbapp.liber.se för att lyssna på texterna och träna på glosor. Vi arbetar också med olika skriftliga uppgifter samt utgår från www.urplay.se för att träna hörförståelse.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att lyssna, läsa och översätta utvalda texter. Vi tränar på att lära oss nya ord med hjälp av glosläxor. Vi arbetar med uppgifterna i arbetsboken som både är kopplade till texterna, grammatiken och våra egna erfarenheter.

Viktiga begrepp:

Words, translate, read, write, listen, grammar and the words you choose.

Bedömning

Examinationer kommer att ske kopplat till teman i form av läs- & hörförståelser, skrivuppgifter & till en viss del muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: