Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Love, love, love (based on section 2, Wings 9)

Skapad 2021-02-24 11:08 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
What is love? That is a gigantic question! In Wings 9, section 2, we will explore this subject closer. We will analyze poems, discuss topics related to love and finally write an argumentative text.

Innehåll

Aim

You will improve your ability to:

 • understand spoken and written English,
 • write and speak English,
 • use strategies to understand and make yourself understood,
 • adapt your language according to purpose, reader/listener and context and
 • reflect on culture and way of life in different contexts
 • learn new words from a context

 

Assessment

I will assess:

 • your ability to speak in the classroom and in small groups.
 • your ability to write an agumentative text (based on your discussions)
 • your ability to understand spoken English (hörförståelsetest at the end of the work period)
 • your ability to understand written English (läsförståelsetest at the end of the work period)
 • your ability to learn new words and grammar (test at the end of the work period

Matriser

En
Love

F
E
C
A
Diskussion i smågrupper
Muntlig interaktion och diskussion
Du har inte varit delaktig i diskussioner.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Respons och feedback
Du har inte varit delaktiv i att ge kamratrespons/ du har inte bearbetat din text
Du har givit kamratrespons och du har tagit emot respons från lärare på ditt arbete och ändrat någon del av ditt arbete efter diskussion/kommentarer
Du har givit kamratrespons och du har tagit emot respons från lärare på ditt arbete och ändra efter diskussion/kommentarer. Du har varit aktiv i att både ge och ta feedback.
Du har givit kamratrespons och du har tagit emot respons från lärare på ditt arbete och ändra efter diskussion/kommentarer. Du har varit aktiv i att ta och ge feedback och du tagit eget ansvar för att bearbeta din text till det bättre.
Argumenterande text
Baserat på diskussionerna i smågrupper skriver du en argumenterande text på max 1 sida
Du har inte lämnat in/ inte deltagit
Du har skrivit en kort och enkel text som innehåller alla delar i instruktionen. Du använder ett enkelt språk och har enkel textbindning. Din text kommunicerar med läsaren på ett delvis funktionellt sätt.
Du har skrivit en argumenterande text där det är lätt att följa hur du resonerar och tänker. Du har ett utvecklat språk. Du visar prov på varierad textbindning. Din text kommunicerar med läsaren på ett funktionellt sätt.
Du har skrivit en argumenterande text där det är lätt att följa hur du resonerar och tänker. Du har ett välutvecklat språk och avancerad och varierad textbindning. Din text kommunicerar med läsaren på ett funktionellt och effektivt sätt.
Läsförståelse/Reading
LF-test baserat på kapitlet
Du har inte gjort provet eller hade mindre än 60% rätt
Du har 60 - 70% rätt
Du har 71- 80% rätt
Du har 81 - 100% rätt Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Hörförståelse/Listening
HF-test baserat på kapitlet
Du har inte gjort provet eller hade mindre än 60% rätt
Du har 60 - 70% rätt
Du har 71- 80% rätt
Du har 81 - 100% rätt
Grammatik och ordförråd
Grammatik-test samt test på ord från kapitlet
Du har inte gjort provet eller hade mindre än 60% rätt
Du har 60 - 70% rätt
Du har 71- 80% rätt
Du har 81 - 100% rätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: