Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Portal 7-9

Skapad 2021-02-24 11:16 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I svenskan tränar vi på att tala, skriva, läsa, hitta fakta, utveckla vårt ordförråd och följa svenska språkets historia.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vi arbetar med svenskans alla förmågor med boken som bas. 

I årskurs 7 arbetar vi med ordklasser, studieteknik, skriftlig produktion & svensk språkhistoria. Vi arbetar muntligt med argumenterande tal, skriftligt med nyhetsartiklar,  läsförståelser på olika nivåer där vi tränar på att läsa på, mellan och bortom raderna.

Viktiga begrepp!

Lässtrategier, ordklasser, studieteknik och framförallt Var, Vem, Vilka, Varför, Vad, Hur, När.

Bedömning

Återkoppling sker under arbetsområdet och bedömning sker i slutet av arbetsområdet och betyg ges i samband med vald examinationsform.

Skriftlig examination/läsförståelse sker i classroom alternativt i Inspera. 

Muntlig examination sker i grupper om 5, halvklass eller helklass. Den kan ske framme vid tavlan, inspelad på chromebook, längst bak i klassrummet och med eller utan digitala hjälpmedel.

Individuell återkoppling sker under arbetsområdets gång och ända fram till examinationstillfället. Återkopplingen ges både skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: