Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GS Islam åk 7 (formulärprov)

Skapad 2021-02-24 11:38 i Vårbyskolan Huddinge
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Islam som världsreligion, centrala tankegångar, historia, utövande och olika riktningar.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla dina kunskaper om islam i det egna samhället och på andra håll i världen.  Du ska bli medveten om hur människor inom muslimsk tradition lever med, och uttrycker sin tro på olika sätt. Du ska också utveckla din kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till islam. 

Centralt innehåll

Undervisningen kommer att behandla följande innehåll: 

 

 • Centrala tankegångar och urkunder (heliga skrifter) i islam
 • Varierande tolkningar och bruk inom islam i dagens samhälle
 • Huvuddragen i islams historia

Förmågor

 • beskriva, resonera samt visa samband och mönster kring islam samt olika tolkningar och bruk inom denna

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Läsförståelse
 • Instuderingsfrågor
 • Diskussioner
 • Film
 • Skrivuppgifter

Bedömning

 

 • Läxförhör: begrepp
 • Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO

Matriser

SO
Religion (SO) gs

nivå 1
nivå 2
nivå 3
 • SO
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
 • SO
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enklaresonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett väl fungerande sätt och föra välutveckladeresonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Ny aspekt
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: