👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välfärdsrapport

Skapad 2021-02-24 12:03 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Samhällskunskap

Innehåll

1. Information, mål, examination och kunskapskrav

 

Mål:

 

   • Genomföra en vetenskaplig undersökning utifrån syfte och frågeställning som du själv valt. .

 

   • Dokumentera din undersökning i  form av en vetenskaplig rapport. Genomföra en empirisk undersökning.

 

   • Använda dig av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier (genus, klass, etnicitet, ekonomisk politik), modeller och metoder (kvalitativt, kvantitativt, deskriptivt) i din undersökning.

 

   • Söka källor, granska källorna källkritiskt, tolka och värdera informationen. 

 

 

Formalia:

 

   • Använd uppsatsmallen och dess rubriker.

 

 

   • Använd ett vetenskapligt språk. (undvik "jag"-formen)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
  Sam  -
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.
  Sam  -
 • Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.
  Sam  -

Matriser

Sam
Välfärdsrapport

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Använda samhällsvetenskapliga begrepp och metoder samt diskutera deras styrkor och svagheter
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar översiktligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar utförligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa.
I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt diskuterar utförligt och nyanserat deras styrkor och svagheter med hänvisning till såväl empiriska källor som någon vetenskapsteoretisk källa.
Ge argument för sina ståndpunkter och värdera andras ståndpunkter
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven ger välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Granska och tolka information från ett vetenskapligt arbete
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.