Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TemaSamling - Språk

Skapad 2021-02-24 12:02 i Bräcke förskola Kungälv
Under höstterminen 2011 jobbar vi med sagan om "De tre Bockarna Bruse". Vi använder oss utav bok, sång, collage, film samt naturen för att knytta samman vårt tema.
Förskola
På tisdagar framöver kommer samlingen ta sin utgångspunkt i temat Språk och Kommunikation

Innehåll

Inledning

Vi delar under denna termin upp samlingarna under olika teman, och tisdagarnas samling kommer att handla om Språk och Kommunikation. Vi kommer att arbeta med våra språklådor på olika sätt, bla genom rim och ramsor, högläsning, sagoberättelser med rekvisita och även flano.

Genomförande

Vi kommer att läsa en av de utvalda böckerna i början på varje samling. Böckerna/sagorna är korta och lättlästa med tydliga bilder. Varje bok läser vi ca 3-4 gånger i olika former och låter barnen få ställa frågor, utforska bilderna/ rekvisitan och återberätta vad de kommer ihåg från tidigare läsning. 

Vi kommer även göra olika aktiviteter och uppgifter kopplade till böckerna. Vi tänker att samlingarna kommer ta ca 15-12 minuter.

 

Syfte 

Vi vill genom arbetet med språklådorna utveckla barnens ordförråd och förmåga att kommunicera, väcka intresse för språkets olika former och betydelser i ord, bild, rim och ramsor.

Mål

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.

(Lpfö18)

Dokumentation/Utvärdering

Vi kommer kontinuerligt att dokumentera och publicera aktiviteter och utvecklingen i barnens lärloggar på Unikum. Vi kommer själva att använda oss av all dokumentation och observation för att tydliggöra barnens utveckling både för oss pedagoger, vårdnadshavare och barnen själva. Vi vill även arbeta mycket för att föräldrarna går in tillsammans med sina barn och tittar i deras lärloggar. 

Längre fram kommer vi gemensamt att utvärdera samlingarna för att se vad som kan förbättras, vad som är bra och hur vi går vidare. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: