Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges naturtillgångar

Skapad 2021-02-24 12:28 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi människor har alltid använt oss av naturen för att överleva. Från naturen får vi mat, kläder och material till hus och verktyg. Det som vi kan använda oss av i naturen kallas för naturtillgångar. De viktigaste naturtillgångarna i Sverige är vattnet, skogen, järnmalmen och den odlingsbara marken.

Innehåll

I arbetet utvecklar du kunskap om:

 

 • Sveriges naturtillgångar
 • Hur vi använder våra naturtillgångar
 • Vattnets kretslopp
 • Hur vi får rent vatten
 • Hur vi kan hushålla med våra tillgångar

 

 • Ord och begrepp som tillhör ämnet: naturtillgång, hushålla, kretslopp, ytvatten, grundvatten, saltvatten, sötvatten, avdunsta, vattenånga, nederbörd, transport, yrkesfiskare, ekolod, trål, tina, lasta och lossa, vattenmagasin, damm, fors, vattenfall, flottning, elektricitet, turbin, generator, transformator, vattenhjul, grundvatten, vattenverk, vattentorn, avloppsvatten, reningsverk, norra barrskogsbältet, urskog, planterad skog, lövskog, barrskog, blandskog, skrogsbruk, plantering, gallring, avverkning, röjning, flottning, energiskog, pappersbruk. odlingsbar mark, jordbruk, KRAV-märkt, grödor, sädesslag, vall, odla, rättvisemärkt, import, järnmalm, malm, gruva, metaller, stålverk, återvinning,

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Lyssna på genomgång av lärare.
 • Läsa faktatexter från "Koll på Sverige" och svara på frågor i arbetsboken.
 • Diskutera och samtala i grupp.
 • Se filmer och anteckna.
 • Skriva förklarande texter.
 • Arbeta med vårt digitala läromedel Bingel.
 • Bygga ett reningsverk.

Du visar du dina kunskaper och förmågor genom att:

 • Förklara och använda geografiska ord och begrepp, som tillhör arbetsområdet, både muntligt och skriftligt.
 • Svara på frågor i arbetsboken.
 • Bygga ett reningsverk.
 • Skriva en förklarande text om hur vatten renas.
 • Ge exempel på hur vi kan spara vatten och hushålla med våra tillgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: