Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser åk 8. v. 10 - v. 18

Skapad 2021-02-24 12:24 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
En pedagogisk planering i kemi inom om syror, baser och salter.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Inom kemin är inte motsatsen till surt sött utan basiskt och är ett ämne varken surt eller basiskt så är det neutralt. Vi ska lära oss om olika ämnen som är sura och basiska och om hur vi tar reda på om dem är sura eller basiska. För att ta reda på om ett ämne är surt eller basiskt så använder man sig att en skala som kallas pH-skalan den går från 1-14. Sura och basiska ämnen påverkar människan på massor av olika sätt. Magsaften i magsäcken är ju t.ex. sur, men syror är som du kanske vet inte bra för tänderna. Hur hänger det ihop? Många rengöringsmedel är sura eller basiska, varför det? Även miljön runt omkring oss påverkas av syror och baser och då är det framförallt sura ämnen som påverkar skogar och sjöar på ett negativt sätt.

Innehåll

Bild av Phlippa Willitts från The Photo Encyclopedia

Vad

Syror och baser samt pH-värde.

Kemin i vardagen och samhället. Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter hur de påverkar hälsan och miljön.

Kemin i naturen. Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Kemins metoder och arbetssätt. Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Kemins metoder och arbetssätt. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.


Varför 

Arbetet med området syftar till att du ska få utveckla kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Du ska få söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. Genom undervisningen ska du få utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Hur

Vi kommer under lektionerna att arbeta med olika begrepp utifrån texter, filmer, diskussioner och laborationer. 

Utvärdering

Du kommer att bedömas utifrån enskilda aktiviteter under lektionerna där din muntliga och skriftliga begreppskunskap bedöms. Du kommer att bedömas under laborationerna samt din förmåga att använda begreppen vid skriftligt förhör.

 

 

Konkretiserade mål

Som mål utifrån dessa punkter kan vi sätta följande:

  • Kunna redogöra för begreppen syra, bas, pH, neutralisation och indikator.
  • Kunna namn och egenskaper för de vanligaste syrorna och baserna.
  • Ha kunskap om och kunna redogöra för något samband mellan syra-bas och oss människor eller natur/samhälle omkring oss.
  • Kunna laborera med syror och baser på ett säkert sätt samt redovisa resultatet.

 

Veckoplanering

Vecka:

Planering:

11

Genomgång av ”Syror och baser har olika pH”. Sidor 104-107

12

”Syror lämnar ifrån sig vätejoner”. Sidor108-111.

Laboration

13

Kahoot och repetition av syror.

15

Genomgång av baser. Sidor 112-116

 

16

Kahoot och repetition av baser.

Laboration

17

Repetition av syror och baser

18

Skriftligt prov om syror och baser

Matriser

Ke
Syror och baser

Nivå 1
Nivå 3
Nivå 2
Kunskaper syror och baser
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om begreppen inom området syror och baser
Du har mycket goda kunskaper om begreppen inom området syror och baser
Du har goda kunskaper om begreppen inom området syror och baser
Laborationer
Genomförande
Du genomför laborationerna enligt instruktion och bidrar även till att formulera enkla frågeställningar och planeringar i samband med dessa.
Du genomför laborationerna enligt instruktion och formulerar dessutom enkla frågeställningar och planeringar i samband med dessa som direkt går att använda sig av i praktiken.
Du genomför laborationerna enligt instruktion och formulerar enkla frågeställningar och planeringar i samband med dessa som efter viss bearbetning går att använda sig av i praktiken.
Laborationer
Jämföra resultatet med frågeställningarna och dra slutsatser
Enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier
Välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier
Utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier
Laborationer
Resonemang kring resultatets rimlighet samt förslag på möjliga förbättring
Enkla resonemang, bidrar med förslag till förbättringar
Välutvecklade resonemang i relation till möjliga felkällor. Ger förslag på förbättringar och nya tänkbara frågeställningar
Utvecklade resonemang, ger förslag på förbättringar
Laborationer
Dokumentation av ditt laborativa arbete med tabeller, diagram och bilder
Du gör enkla dokumentationer över ditt laborativa arbete.
Du gör välutvecklade dokumentationer över ditt laborativa arbete.
Du gör utvecklade dokumentationer över ditt laborativa arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: