Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan - Avd Solen

Skapad 2021-02-24 13:01 i 014611 Förskolan Solbacken Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola

Innehåll

 

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 

 • Barnen ökar sitt ordförråd samt utvecklar sin förståelse för begreppets innehåll.
 • Barn ska utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp.
 • Barn utforskar digitala verktyg.

Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

Vi har utvecklat vår ute miljö, den är mer erbjudande samt stimulerande för att barn ska utforska sin miljö och hitta sin egen teori och sitt eget svar. Vi gjorde förskolans gård en inspirerande plats för barns lärande och utveckling och har placerat bilder/symboler/skriftspråk på gården. Vi har material för rörelse och barn kan bygga upp olika hinder/balansbanor där barnen kan bygga upp sin motorik, balans och koordination. Det finns tillgänglig matematiskt material exempelvis, ”Snurra och fånga”, ”Ärtpåsar med siffror.” och Pricktavla med 8 ärtpåsar.” Vid besök till skogen har vi material som stimulerar barns nyfikenhet för att undersöka sin omvärld. Exempelvis förstorningsburkar, förstoringsglas och kikare.               

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

Vi har utvecklat vår pedagogiska miljö inne för att ge barn möjligheter att undersöka, utforska samt söka svar på sina funderingar. En miljö som stimulerar barns utveckling och lärande. Det är viktigt i vår pedagogiska miljö och i varje rum/hörn ska vi ha regler i miljö som skapar trygghet hos barnen samt inkluderar alla barn.

Språkhörnan.

Natur hörn.

Laboratorium.

Lek rum. Där vi har en egen affär.

 • Solens sjukhus.
 • Buss station.
 • Sago rum.
 • Matematik & bygg och kontraktion.
 • Ateljé.

Språkhörnan: Vi har en Whiteboardtavla i vår språkhörna där vi har skrivit barns namn, magnetbokstäver, ett ”bokstavs träd”, memory, pyssel och olika symboler som ger barn möjlighet att pröva på, rita och skriva deras namn, känna till bokstäver, spela olika roliga spel och kommunicera med varandra.

Sjukhus: I vårt sjukhus kan vi lära oss om kroppens anatomi, här finns böcker om kroppen och kroppens olika funktioner, ett skelett samt en ”docka” där man kan se kroppens olika organ, möjlighet finns för rollekar så som doktor, patient och sjuksköterska. Vi har skrivit bilder och namn på olika material som finns i ”Doktorns väska”. Som stimulerar barns skriftutveckling och ger dem möjlighet att öka sitt förråd.

Natur hörn: Där har vi möblerat hyllorna på ett sätt som får barn att nå allt material som finns att leka, utforska samt undersöka. Vi har olika faktaböcker om olika växter, djur och småkryp. Vi har sorterat olika djurleksaker som vi har på olika hyllor med bilder i varje hylla så hjälper barn att sortera och ta ansvar för sina material. Vi har olika fåglar, små kryp och insikter (leksaker) som vi har skrivet namn på för att stimulera barns språkskrift utveckling genom olika symboler. Där finns även en burk med glassförstorning som barn ska använda när vi går till skogen för att utforska olika småkryp, olika växter samt barns favoritgosedjur ”Ekorre”.

Laboratorium: Vi har skapat ett litet laboratorium på avdelningen för att stimulera barns naturvetenskapliga tänkande genom att barn kan utforskarolika ämnen och material med hjälp av olika enkla experiment. Vi har fått ett mikroskop med olika tillbehör, vi kommer utforska några material från naturen med barngruppen vid olika aktiviteter.

Matematik & bygg och konstruktion:

I vår matematik och byggkonstruktion hörn finns det möjlighet för barn att bygga med olika varianter av material. Vi har exempelvis ”Kulor och magnetiska pinnar”, ”kaplastavar”, ”duplo”, ”lego”, och olika former.

Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Att få ett respektfullt bemötande/förhållningssätt till barnen är en viktig del i vårt arbete, varje barn har rätt att bli bemött utifrån sina villkor/behov. Vi delar barngruppen till olika mindre grupper för att skapa goda förutsättningar för barns trygghet samt lärande. Att ta barns intresse, idéer och kompetent på allvar vid planeringen av våra undervisningsstunder.

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden
Vi har ”Kropp” som tema på Solens avdelning som innehåller olika projekt exempelvis språk, naturvetenskap, matematik, leken och teknik.

Tema ”Kropp”: Barngruppen får möjlighet att undersöka olika kroppsdelar, lära sig kroppsdelars namn, reflektera över samband mellan mat, rörelse och hälsa, genom olika undervisningsstunder så som rollekar, olika uttrycksform, högläsning, matematik och rörelseaktiviteter.

Språk: Vi har skapat goda villkor för att stimulera barns språkutveckling. Genom vår pedagogiska miljö samt olika undervisningsstunder som vi kommer ha med barngruppen.

Exempelvis, Högläsning: vi har både planerade och spontana högläsningar. Dramalekar: ett pedagogiskt verktyg som hjälper barn att utrycka sina känslor och idéer samt lär sig nya ord och begrepp på ett roligt och lekfullt sätt. Sång och musik: vid samlingen och rörelseaktiviteten skapar vi utrymme för att barn ska få öka ordförrådet genom att ha gemensamma upplevelser samt roligt.

Naturvetenskap: Vi har utvecklat vår pedagogiska miljö för att ge barn möjlighet att utforska, undersöka, testa, pröva på och hitta sin egen teori genom olika material samt olika enkla experiment i vår labb och skogen.

Leken: ett viktigt rum/mötesplats i vår avdelning är ”Lekrum.” Där äger en spännande kommunikation och samspel rum mellan barn, när de leker ”familj”, ”hundar”, ”förskola” och ” affär.” Vi är närvarande pedagoger som fångar upp barnens ord, samtala och kommunicerar med barn för att ge dem meningar. Vi kommer använda vår nya ”Maskeraddräkter.” som pedagogiskt verktyg till olika dramalekar. ”Buss stationen” och ”Sjukhuset” ger barn möjlighet att utveckla sociala förmågor så som att hantera konflikt, turas om och att förstå lekens olika koder och signaler som barn behöver för att förstå samt utveckla sina rollekar.

Skogen: vi går till skogen med mindre barn, två olika tillfällen varje gång med en av grupperna. Där vi utforskar olika växter, löv och småkryp. Vi kommer att ta med oss faktaböcker och vårt gosedjur ”Ekorre” som barngruppen tycker om till skogen. Vi kommer anknyta utflykt till skogen med vårt tema ”Kropp”. 

Teknik: (IKT): Med hjälp av digitala verktyg, kommer vi att utmana barngruppen att göra sin egen film genom (i Movie) digitala program.

Bygg och konstruktion: vi kommer försätta stimulera barn nyfikenhet och färdighet för bygg med olika byggmaterial som vi har på avdelningen. Och med naturmaterial både i skogen och när förskolans miljö.

Matematik: Vi kommer planera och genomföra matematikundervisningsstunder både ute och inne, som hjälper barn att lär sig matematiska begrepp samt utveckla förmåga att lösa problem.

Rörelse: Vi erbjuder barn till olika roliga och lärorika rörelseaktiviteter både inne och ute på förskolans gård. Exempelvis, ” Vi dansar färger” och balansbanor.

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Observation: ska vara en viktig del för vår pedagogiska dokumentation som vi kommer använder detta på vår reflektions möte. Filmer och bilder används som underlag för att se var barngruppen befinner sig och vad som behövs för att stimulera deras utveckling och lärande. Vi kommer fokusera på våra observationer hur barns kunnande och lärande sker genom olika områden som vi sträva efter som mål, barn ordförrådet ökar, matematikbegrepp och teknik.

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Kompis böcker

Liten & trygga böcker.

Faktaböcker.

Olika sagor.

Sagor på olika modersmål.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: