Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden genom Kompisböcker

Skapad 2021-02-24 12:55 i Lekholmens förskola Kristianstad
Förskola
Tema kompisböcker -Att synliggöra läroplanen och barnkonventionen.

Innehåll

Nuläge

Vi fortsätter med temat Kompisböckerna, för att förtydliga och belysa för varandra hur vi ska vara mot varandra. Barngruppen tar till sig materialet väl och verkar intresserade av budskapet.

Enligt Barnkonventionen:

# artikel 2: Att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

# artikel 13: Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka , tycka och uttrycka sina åsikter.

Förskolans prioriterade mål

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang." lpfö 2018

Konkretisering av mål

Vi vill att barnen ska lära sig att lyssna på varandra, hjälpa varandra, visa hänsyn, visa känslor och vänta på sin tur. Barnen ska veta att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Barnen ska veta att alla barn har rätt till att uttrycka sin åsikt att tänka och tycka fritt.

Att förstå begreppen.

Att efter förmåga  kunna visa förståelse för begrepp.

Uttrycka och använda begrepp som -vänta på min tur, osv.

Metod

Reflektion tillsammans med barnen :

-Vad hände?

-Hur blev det så här?

-Hur kan vi göra i stället? 

-Kan man göra något annat sätt?

-Att få barnen delaktiga i problemlösningar och dilemman.

-Att få prova de lösningarna så att de blir synliga och förståeliga för barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: