Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2021-02-24 12:55 i Strandängsskolan F-9 Båstad
källkritik
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under en veckas tid kommer ni att få träna på olika begrepp man använder vid källkritisk granskning och sedan ska ni visa vad ni lärt er genom en enskild uppgift.

Innehåll

Varför?

I läroplanen lyfts den källkritiska förmågan fram kraftigt, då ni i vårt digitala samhälle behöver många redskap inom detta för att inte bli lurade och/eller lura andra.

Hur?

Jag kommer ha genomgång, visa filmklipp, visa exempel och förklara hur en enkel arbetsgång kan se ut.

Vad bedöms?

Jag bedömer hur väl du kan resonera om två källors trovärdighet och användbarhet.

Upplägg

V 6

Måndag: Introduktion till källkritik.   Gemensamma övningar.

Tisdag:           Fler exempel. Visa exempel på A-            text, samt ge tips på           formuleringar.

Torsdag  : Parövning.

 V 7

Måndag:        Uppstart av   bedömningsuppgiften.

Tisdag:           Jobba klart med den källkritiska              uppgiften och lämna in.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Källkritik

E
C
A
8b Granska och resonera om källor
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du resonerar på ett enkelt sätt om varför källan fungerar för syftet och presenterar någon tanke om källans trovärdighet utifrån logik och fakta.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om källornas trovärdighet och lämplighet. Du ser flera kopplingar och kan objektivt motivera och utveckla ditt resonemang med tydlig logik.
Du presenterar på ett utvecklat sätt några tankar om källornas trovärdighet. Du hittar flera kopplingar och kan objektivt motivera och redogöra för olika fakta, förklara och dra slutsatser kring skillnaderna utifrån en tydlig logik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: