Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering3_ avstämning_ fordon

Skapad 2021-02-24 13:11 i 181381 Förskolan Lövlunda Stockholm Farsta
Förskola
Barnen på Linden är intresserade av fordon av olika sorter och storlekar samt färger

Innehåll

Syfte med avstämningsplanering

En avstämning i projektet görs för att följa upp projektbeskrivningen. 

 

 

Vad :

 Barnen på Linden har tydligt visat intresse av att leka med olika fordon. Leksakerna som barnen leker med finns både inomhus på avdelningen och utomhus på gården. Barnen brukar leka med leksaksbilar, lok, båtar samt flygplan. Barnen tycker att det är intressant att stå vid parkerings grinden och titta på alla privata bilar, sopbilen som tömmer soprummet här på förskolan och lastbilar med mat i flaket som ska till förskolan och liknande.  Vi pedagoger på Linden närvarar alltid vid de runt två år gamla barnen för att samtala och försöka fånga barnens intresse för att sedan utveckla vidare lärandet hos barnen.

 

Varför (syfte):

 Vi vill följa barnens intresse och arbeta parallellt med olika lärande områden för att öka barnens kunskaper kring olika fordon.

 

Hur (metod):

 

Vi kommer att utgå från läroplansmål, t.ex. matematik där vi utforskar olika sorters fordon och de olika formerna samt olika storlekar, höjd, sortering, räkna fordon och bygga fordon. Vi utforskar fordon i olika verksamheter som när vi bygger med lego. Vi delar upp barnen i mindre grupper hela dagen för att vi ska kunna se alla barn och kunna stötta alla barn utifrån deras kunnande och intresse. Vi följer även årshjulet som delar upp olika lärande områden i fyra års tider. 

 

 

 

Gällande språk delen så brukar vi samtala mycket med barnen om olika fordon, färger, storlekar modeller, användningsområden, etc. Och att använda många olika ord som förklarar situationen och det sker såklart på ett lärande sätt. Under samlingen så sjunger vi också olika sånger om fordon, vi sjunger och dansar, rullar. Samt bläddrar i böcker som ligger i vår läshörna. Dessa böcker beskriver olika sorter av fordon. Rim och ramsa använder vi också oss av när vi lär oss om olika fordon. Vi brukar reflektera med barnen om dagens upplevelser och det gör vi genom att visa bilder via projektorn som vi sedan samtalar om. Gäller tekniken vi bygger olika fordon med banankartonger, lera, mjölkkartonger etc. Vi skapar också genom att använda bilar för att måla och gör olika mönster med olika däck.

 

 

 

Vi arbetar också med skapande och estetiska utryckformer för att utforska olika fordon. Tillexempel så sjunger vi, målar vi, skapar med lera osv.

 

 

Vi pedagoger på linden arbetar med barnens lärande genom att dela in barnen i olika smågrupper. Vi och barnen reflekterar över vad som har hänt i de moment vi upplevt, som t.ex.  under den stund som vi lekte med fordonen. Vi pedagoger analyserar händelserna hela tiden så att vi kan utveckla vidare miljö och aktiviteter beroende på barnens intresse och behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
    Lpfö 18
  • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: