Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva text SO/Svenska

Skapad 2021-02-24 13:34 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 8 Svenska Religionskunskap
Du ska skriva en text kopplad till världsreligionerna.

Innehåll

Du ska skriva en text kopplad till världsreligionerna. I texten ska du både beskriva och resonera. Texten får vara 1-2 sidor. Inlämning vecka 13.

Du skriver med Times New Roman, storlek 12.

Styckeindelning med blankrad (en tom rad emellan). Om underrubriker används görs också en rads avstånd emellan.

Bilder används endast om de fyller en funktion.

Texten delas med både Ulrika och Lotta/Susanne.

 

 

-Texten ska ha en tydlig inledning (beskrivning av vad texten ska handla om) och avslutning (sammanfattning/slutsats). Och en rubrik.

-Texten ska ha en tydlig röd tråd. Det betyder att saker kommer i rätt ordning, att texten hänger ihop med bl.a. sambandsord. (T.ex. eftersom, på grund av, därefter, därför att) Bestäm i förväg vilken struktur du ska ha på texten. T.ex. alla likheter först och alla skillnader sedan, eller ett områdes likheter och skillnader, följt av nästa områdes likheter och skillnader.

-Texten ska ha en tydlig styckeindelning. (Nytt ämne/ny sak/ny händelse = nytt stycke)

-Texten ska ha en källförteckning. Den står enskilt på en sida.

-Vem som helst ska kunna läsa texten och förstå. Målgruppen är inte förskolebarn, men inte heller professorer på universitetet.

-Texten skrivs i presens och du använder ämnesspecifika ord. (Ord som hör ihop med ämnet.)

-Beskrivningen ska vara objektiv. (Fakta)

-Resonemanget handlar om vad DU kommer fram till.

 

Annat att tänka på:

-varierat ordförråd – använd t.ex. synonymer

-varierad meningsbyggnad – börja meningar på olika sätt – olika längd på meningar

-inget talspråk – skriv ut orden ordentligt – ”är” skrivs inte ”e”

-inga ”slaskord” – se upp för ord som inte betyder någonting (så, ju, alltså)

-använd rätt skiljetecken och stor bokstav

-inga satsradningar – inga meningar med bara kommatecken emellan

-inga särskrivningar – skillnad på skum tomte och skumtomte

-kontrollera stavning

-läs texten högt för dig själv innan du lämnar in

 

Bedömningen i svenska fokuserar på:

inledning, avslutning, rubrik, sambandsord, styckeindelning, variation

 

Film Gleerups - Vad söker du efter?

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/5943af93-d01e-4354-a3cf-7f4ce638b53e?page=9999

 

Film Gleerups - Olika sorters källor

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/5ab15a38-207a-4188-a265-40a1151c2288

 

Film Gleerups - Vad ska du välja?

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/0e4996d5-be4e-4244-8fe7-b93a27d47694

 

Film Gleerups - Källkritik

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/0bf2b0a9-5ff4-4cd2-b0e0-12073ede4a1d

 

Gleerups - Källkritik och bilder

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/c289089c-eae1-4053-9f9a-b15fcb0c05b2

 

Film Gleerups - Vad är mitt och vad är ditt? (Plagiering)

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/91c2bfba-b6a7-4328-b3c3-dbe9134a4af4

 

Gleerups - Styckeindelning

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/dfde76b2-0d7d-484b-98cc-bf3f351e48d3

 

Gleerups - Styckeindelning med blankrad

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/c538305d-d41c-4517-af1d-09c1dca3d02f?page=9999

 

Gleerups - Citattecken

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/15a3bb15-26d5-469f-9e96-fd370342da4d

 

Gleerups - Oklara syftningar

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/2791c513-d5a7-46a4-aa93-fcf996e850ec?page=9999

 

Gleerups - Skriva ihop eller skriva isär

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/47694879-2c83-4e7b-835e-8352e60f0856?page=9999

 

Film Gleerups - Flyt i texten

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/ff572658-0648-42c9-acff-9ef9db73c310

 

Gleerups - Skriva på skolspråk

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/eb6b513c-d1a3-4ebf-a138-f00b43259e0a

 

Gleerups - Vad är skolspråk?

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/b755d968-ee41-48c8-8660-e7cce8b3231c

 

Gleerups - Redogöra för fakta om något

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/541f5ec5-2b99-43a1-baf9-410732c2bdab

 

Gleerups - Redogöra för samband i något som händer

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/fe9a5db1-bb3a-47bd-92c9-6c574bead4d6

 

 

Uppgifter

 • Att resonera välutvecklat

 • Att resonera välutvecklat

 • Att resonera välutvecklat

 • Att hitta nyckelinformation i en text

 • Att söka information och tänka källkritiskt

 • Att planera sitt skrivande

 • Att citera och referera

 • Att resonera välutvecklat

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: