Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2021-02-24 13:34 i Kungsmarksskolan Munkedal
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi jobbar med temat sagor. Vi lär oss om sagor, skriver en saga, läser Mio min Mio och skriver ett författarporträtt.

Innehåll

Sagor

 

Lära oss om sagor

Med hjälp av en del av boken Spegla Språket kommer vi lära oss om folksagor och konstsagor, se likheter och skillnader mellan de två och läsa massor av sagor. Genom att göra det kommer vi bli experter på vad som är typiskt för sagor och hur en berättelse är uppbyggd.

 

Skriva saga

Ni kommer få skriva en egen saga som följer berättarkurvan, har med sagoingredienser och är riktigt spännande. Till er hjälp kommer ni ha all information som ni har tagit åt er i undervisningen och som inspiration de olika sagorna vi tillsammans kommer ha läst. Ni kommer också få skapa en illustration till er saga.

 

Läsa Mio min Mio

Vissa av er har säkert redan läst Astrid Lindgrens klassiker Mio min Mio men vi kommer läsa den tillsammans parallellt med vårt sagoprojekt. Detta för att titta på en typisk saga och för att öva på vår läsförståelse. I slutet kommer ni att få skriva ett författarporträtt av Astrid Lindgren där ni skall försöka se kopplingar mellan Astrids liv och det hon ofta skriver om i sina berättelser.

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Sagor

Skriva saga

F
E
C
A
Skriva
Har ännu inte uppnått godkänd nivå på detta kunskapskrav
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Har ännu inte uppnått godkänd nivå på detta kunskapskrav
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Mio min Mio

F
E
C
A
Läsa med flyt
Har ännu inte uppnått godkänd nivå på detta kunskapskrav
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Har ännu inte uppnått godkänd nivå på detta kunskapskrav
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Författarporträtt Astrid Lindgren

F
E
C
A
Kopplingar verk-upphovsman
Har ännu inte uppnått godkänd nivå på detta kunskapskrav
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Kopplingar verk-samtiden
Har ännu inte uppnått godkänd nivå på detta kunskapskrav
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: