Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Jämföra och mäta

Skapad 2021-02-24 13:39 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Grundskola F – 1
NTA-temat Jämföra och mäta innehåller olika uppdrag där eleverna får jämföra hur långa olika föremål är. Eleverna använder icke standardiserade måttenheter.

Innehåll

En dag står en blå låda "magiska lådan" i vårt klassrum. Vad finns i den? Hur kom den dit? Så börjar vårt arbete med temat NTA Jämföra och mäta.

Lådan innehåller olika uppdrag där de får mäta och jämföra hur långa olika saker är. Till sin hjälp finns det olika material som till exempel pappersremsor, plastkuber, trådrullar, skedar, färgpennor och mycket mer. Temat är en historisk resa med start utan hjälpmedel som linjaler och måttband. Vi kommer att bekanta oss med längdenheter och ett måttband. Under temats gång arbetar eleverna med att observera, jämföra, beskriva och diskutera sina förutsägelser med resultaten de får.

I lådan finns också grodor. Hur långt kan dessa grodor hoppa? Vi tränar och utmanar varandra i grodhopp och mäter resultaten med olika material. Temat avslutas sedan med en grodhoppsturnering.

 

Målen för temat är:

·       - att arbetet tar vara på elevernas nyfikenhet och utveckla deras intresse för naturvetenskap och teknik samt stärka deras självförtroende och lust att lära.

·       - att eleverna blir förtrogna med de naturvetenskapliga begrepp som används i temat.

·       - att eleverna lär sig att lyssna och argumentera med respekt för andra.

·       - att eleverna lär sig att se mönster och strukturer samt lösa problem och att samarbeta så väl i grupp som självständigt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: