Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-21 MA åk 6: Geometri kapitel 5

Skapad 2021-02-24 13:39 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik
Geometri kapitel 5 - Gamma v.9-13 Vi avslutar området med ett kunskapsprov v.13.

Innehåll

I detta kapitlet får du lära dig att...

 • identifiera, namnge, konstruera och jämföra egenskaper hos geometriska objekt

 • känna igen, mäta och rita vinklar

 • om egenskaper, konstruktion och resonemang i symmetri

 • tolka och använda skala för förminskning och förstoring i vardagliga situationer

 • använda lämpliga prefix vid längdangivelser

 • metoder för att beräkna omkrets och area av vanliga polygoner

 • beräkna volymen av rätblock

 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp som du ska kunna:

 • sträcka 

 • romb

 • symmetrisk figur

 • skala

 • omkrets

 • area

 • volym

 • kub

 • diagonal

 • parallellogram

 

På vilket sätt kommer du att få arbeta med detta?

 • - Gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter. (EPA)

 • - Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.

 • - Du kommer att arbeta enskilt och i par i olika matteuppgifter.

 • - Vi kommer att arbeta med praktisk matematik.

 • - Du kommer att ha matteläxa som befäster det vi arbetar med.

 • - Du kommer att arbeta med matematikboken Gamma.

Hur blir du bedömd?

 • Jag bedömer dina kunskaper om matematiska begrepp, användandet och förmåga att resonera om hur begreppen hänger ihop.

 • Jag bedömer hur du löser matematiska problem och vilka metoder du använder.

 • Du har möjligheter att visa dina kunskaper på matematiklektioner, vid eget arbete, genomgångar, diagnoser, test och vid praktiskt arbete.

 • Vi avslutar arbetsområdet med ett test för kapitel: 5 Geometri.

 • Bedömning sker i matriserna som finns här i planeringen (se nedan)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri kapitel 5 - Gamma

Begrepp och Metod

 • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  C 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  C 6   Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  C 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
 • Ma  C 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  C 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  A 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  A 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Ej godtagbara
Godtagbara (E-D-nivå)
Mer än godtagbara (C)
Mer än godtagbara (B-A)
Vinklar
Spetsig vinkel Rät vinkel Trubbig vinkel Gradskiva och grader Vinkelben Helt varv 360 grader Halvt varv 180 grader
Jag behöver träna mer på begreppen som handlar om vinklar för att jag ska kunna använda rätt metod för att lösa uppgiften.
Jag visar att jag förstår begreppen som handlar om vinklar ibland och kan vid några tillfällen använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Jag visar att jag är ganska säker på alla begrepp som handlar om vinklar och visar att jag kan använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Jag visar att jag är säker på alla begrepp som handlar om vinklar och visar att jag kan använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Symmetri
Symmetrilinje
Jag behöver träna mer på begreppen som handlar om symmetrilinjer för att jag ska kunna använda rätt metod för att lösa uppgiften.
Jag visar att jag förstår begreppen som handlar om symmetrilinjer ibland och kan vid några tillfällen använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Jag visar att jag är ganska säker på alla begrepp som handlar om symmetrilinjer och visar att jag kan använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Jag visar att jag är säker på alla begrepp som handlar om symmetrilinjer och visar att jag kan använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Skala
Förstoring, ex. skala 2:1 Förminskning ex. skala 1:2 Naturlig storlek skala 1:1
Jag behöver träna mer på begreppen som handlar om skala för att jag ska kunna använda rätt metod för att lösa uppgiften.
Jag visar att jag förstår begreppen som handlar om skala ibland och kan vid några tillfällen använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Jag visar att jag är ganska säker på alla begrepp som handlar om skala och visar att jag kan använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Jag visar att jag är säker på alla begrepp som handlar om skala och visar att jag kan använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Volym
Volym av ett rätblock Volym = Bredd x längd x höjd Enheten upphöjt i 3
Jag behöver träna mer på begreppen som handlar om volym för att jag ska kunna använda rätt metod för att lösa uppgiften.
Jag visar att jag förstår begreppen som handlar om volym ibland och kan vid några tillfällen använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Jag visar att jag är ganska säker på alla begrepp som handlar om volym och visar att jag kan använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Jag visar att jag är säker på alla begrepp som handlar om volym och visar att jag kan använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Längd
Enheter för längd Mil, km, m, dm, cm, mm Prefixen: kilo- tusen, deci-tiondel, centi- hundradel milli-tusendel
Jag behöver träna mer på begreppen som handlar om längd för att jag ska kunna använda rätt metod för att lösa uppgiften.
Jag visar att jag förstår begreppen som handlar om längd ibland och kan vid några tillfällen använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Jag visar att jag är ganska säker på alla begrepp som handlar om längd och visar att jag kan använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Jag visar att jag är säker på alla begrepp som handlar om längd och visar att jag kan använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Geometriska figurer - begrepp
Tvådimensionella figurer Månghörningar, Parallellogram, Romb, Rektangel, Kvadrat, Triangel, Cirkel Diagonal, Diameter, Radie Linje, Stråle, Sträcka, Parallella linjer
Jag behöver träna mer på begreppen som handlar om geometriska figurer.
Jag visar att jag förstår begreppen som handlar om geometriska figurer ibland.
Jag visar att jag är ganska säker på alla begrepp som handlar om geometriska figurer.
Jag visar att jag är säker på alla begrepp som handlar om geometriska figurer.
Geometriska kroppar - begrepp
Tredimensionella figurer Rätblock, Kub, Pyramid, Cylinder, Kon, Klot
Jag behöver träna mer på begreppen som handlar om geometriska kroppar.
Jag visar att jag förstår begreppen som handlar om geometriska kroppar.
Jag visar att jag är ganska säker på alla begrepp som handlar om geometriska kroppar.
Jag visar att jag är säker på alla begrepp som handlar om geometriska kroppar.
Omkrets och Area
Omkrets och area av olika tvådimensionella figurer såsom, kvadrat, romb, rektangel, parallellogram triangel. Area: Enhet i kvadrat, ex. cm upphöjt i 2 Omkrets av månghörningar
Jag behöver träna mer på begreppen som handlar om area och omkrets för att jag ska kunna använda rätt metod för att lösa uppgiften.
Jag visar att jag förstår begreppen som handlar om area och omkrets ibland och kan vid några tillfällen använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Jag visar att jag är ganska säker på alla begrepp som handlar om area och omkrets och visar att jag kan använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.
Jag visar att jag är säker på alla begrepp som handlar om area och omkrets och visar att jag kan använda rätt metoder för att lösa uppgifterna.

Problemlösning - Kunskapskrav

 • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  C 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  C 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  A 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  A 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Ej godtagbara
Godtagbara (E-D-nivå)
Mer än godtagbara (C)
Mer än godtagbara (B-A)
Problemlösning
Del 2 Uppgift 9-13 grader volym area och omkrets skala
Jag behöver träna mer på grader, volym, area, omkrets och skala för att jag ska kunna förstå och lösa uppgifter i problemlösning.
Jag kan lösa några uppgifter (problemlösning) med hjälp av de kunskaper jag har i geometri.
Jag kan lösa flera av uppgifterna (problemlösning) med hjälp av de kunskaper jag har i geometri.
Jag kan lösa nästan alla uppgifter (problemlösning) och använder mig då av mina kunskaper i geometri.
Problemlösning
Del 2 på provet Uppgift 14-17
Jag behöver träna mer på problemlösningsstrategin "rita en bild" och hur jag ska påbörja en lösning.
Jag påbörjar en lösning på problemlösningsuppgifternaoch visar att jag kan använda "rita en bild" som strategi för att lösa några av problemen.
Jag visar att jag kan använda "rita en bild" som strategi för att lösa flera av problemen.
Jag visar att jag kan använda "rita en bild" som strategi för att lösa problemen.

Kommunikation - Kunskapskrav

 • Ma  E 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma  E 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
 • Ma  C 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
 • Ma  C 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
 • Ma  A 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
 • Ma  A 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ej godtagbara
Godtagbara (E-D-nivå)
Mer än godtagbara (C)
Mer än godtagbara (B-A)
Kommunikation
Förklara skriftligt och muntligt hur jag tänker Visa uträkningar Rita tydliga bilder Skriva ut korrekta enheter Svara på frågan med hel mening
Jag behöver träna mer på hur jag ska visa mina lösningar och inte bara skriva svar.
Jag visar ibland hur jag kommer fram till mitt svar genom att visa min uträkning eller "en bild". Ibland kommer jag ihåg att använda korrekta enheter och skriva svar med hel mening.
Jag visar ganska tydligt hur jag kommer fram till mina svar genom att visa min uträkning eller "en bild". För det mesta kommer jag ihåg att använda korrekta enheter och skriva svar med hel mening.Det är ganska lätt att följa min lösning.
Jag visar tydligt hur jag kommer fram till mina svar genom att skriva ner alla uträkningar, rita tydliga bilder, använda enheter korrekt och skriva svar med hel mening. Det är lätt att följa min lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: