Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden år 2

Skapad 2021-02-24 13:54 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Terminsplanering tema rymden år 2
Grundskola 2 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3)
Under våren kommer vi att arbeta med tema rymden. Vi kommer att börja med Merkurius för att sen fortsätta ut i rymden. I temaarbetet kommer vi ha gemensamma genomgångar, se faktafilmer, läsa faktatexter och ha ett grupparbete om rymden. Efter temats slut ska eleverna bland annat kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och vad det innebär för oss på jorden.

Innehåll

Innehåll

 • Jordens, solens, månens och planeternas förhållande till varandra och hur de påverkar oss på jorden.
 • Gravitation.
 • Solens och stjärnornas uppbyggnad och utseende.
 • Stjärnbilder, stjärntecken och kopplingen till grekisk mytologi.
 • Planeterna i vårt solsystem.
 • Månens olika faser.
 • Äldre tiders naturvetenskapliga uppfattningar.

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar
 • Se faktafilmer
 • Läsa faktatexter
 • Dokumentation i  temabok
 • Bildskapande
 • Grupparbeten
 • Redovisning inför klassen

Detta kommer vi bedöma

 • Förmågan att läsa en faktatext.
 • Förmågan att använda stora och små bokstäver, mellanrum mellan orden samt att skriva en faktatext.
 • Delaktigheten under gemensamma genomgångar och grupparbetet.
 • Förmågan att visa hur solen, månen och jorden rör sig.
 • Kunskapen om månens olika faser, jordens och solens uppbyggnad och utseende, planeterna och gravitation.
 • Kunskapen om stjärnbilder och grekisk mytologi.
 • Förmågan att, utifrån en enkel skiss, konstruera en enkel modell.

 

Målet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att:

 

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 • söka information från olika källor och värderar dessa

 • genomföra och dokumentera enkla undersökningar i fysik

 • använda ord och begrepp som tillhör ämnet för att samtala om och förklara samband i rymden

   

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv SO SvA
Rymden åk 2

Nivå 1
Nivå 2
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • NO   3
Du vet att jorden rör sig runt sin egen axel och att månen rör sig runt jorden.
Du vet också hur månen och jorden rör sig runt solen.
Stjärnor
Du vet att stjärnor är brinnande gasklot och att vår sol är en stjärna.
Du vet att stjärnor är brinnande gasklot och att vår sol är en stjärna. Du vet att utan solen fanns det inget liv på jorden.
planeterna
Du kan namnge några av planeterna i vårt solsystem.
Du vet att det finns planeter och dvärgplaneter och kan berätta något om flera av dem.
NO - begrepp
Du använder några av begreppen du har lärt dig, men behöver hjälp och vägledning för att förstå innebörden och kunna sätta in dem i olika sammanhang.
Du visar att du förstår begreppen du har lärt dig och kan infoga dem på rätt sätt när du berättar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: