Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1b: Examination 4b arbetsmarknad - yrken

Skapad 2021-02-24 13:55 i Sjödalsgymnasiet Huddinge
Gymnasieskola Samhällskunskap

Matriser

Sam
SAMSAM01b, Samhällskunskap 1b: examination 4b arbetsmarknad yrken

F
E
C
A
11. Privat- och samhällsekonomi
Redogöra för sambanden mellan privat- och samhällsekonomi. I examination 4b: arbetsmarknad - yrken så är det fokus på hushållens inkomster.
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
Eleven kan översiktligt redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
12. Information och källor
Söka, granska, tolka källmaterialet.
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E. Examination saknas helt eller delvis.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor (redovisa sina källor).
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor (redovisa sina källor).
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor (redovisa sina källor).
14. Olika presentationsformer
ALLA EXAMINATIONER
Eleven uppfyller inte kraven för betyget E.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: