Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lässtrategier och läsförmågor - sva

Skapad 2021-02-24 14:04 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Att läsa texter effektivt hjälper dig att spara både tid och energi. Nu kommer du få träna på lässtrategier, läsförmågor samt svarsteknik, något som du har nytta av i alla skolans ämnen.

Innehåll

Lässtrategier och läsförmågor                                                                             

När: VT 2021, v. 9 - 11

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • Vilka lässtrategier som finns samt när man använder vilken strategi
 • De fyra läsförmågorna 
 • Hur man kan förbättra sin svarsteknik i läsförståelse

Studiematerial

 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Grupp-, par- och enskilt arbete

Bedömning

 • Du gör ett läsförståelsetest där du visar dina kunskaper. 

                                                               Lycka till!

                                                                    

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Lässtrategier och läsförmågor

E
C
A
Lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsa mellan raderna
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: