Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturstudier

Skapad 2021-02-24 14:36 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Litteraturstudier på temat "sökande."
Gymnasieskola Svenska
I detta studieblock (som sträcker sig mellan sport- och påsklov) kommer vi att ägna oss åt litteraturstudier på temat "sökande." Vi börjar med att göra nedslag i tre moderna verk varefter vi lär oss vad Upplysningstiden handlade om för att sedan kunna göra en djupdykning i Voltaires kortroman "Candide."

Innehåll

Vi inleder vårt litteraturblock med att läsa utdrag ur och diskutera följande tre moderna verk: Åsa Linderborgs "Mig äger ingen," Khaled Hosseinis "Flyga drake" och Marjaneh Bakhtiaris "Kalla det vad fan du vill." Samtliga utdrag följs upp av diskussionsfrågor och i vissa fall kortskrivningar.

Vi fortsätter därefter med att lära oss vad Upplysningstiden handlade om och vilka personer som var tongivande för den tiden. Detta ger oss en god bakgrund och förståelse för vad som låg bakom Voltaires "Candide," en kortroman som vi läser i sin helhet. I blocket ingår alltså litteraturläsning, kortskrivning och såväl förberedd som oförberedd diskussion. Planeringsperioden avslutas med en lite större skrivuppgift kopplad till "Candide."

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  A
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  E
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
  Sve  A
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: