Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP_Procent och bråk _ÅK8_VT21

Skapad 2021-02-24 14:22 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 0 Matematik
Arbetsområdet handlar om kort repetition om omvandling från bråkform till decimalform i första hand. Och avsluta omvandling till procentform. Vi kommer att jämföra olika storleken på olika bråk, utveckla tekniken att förkorta och förlänga bråk. Du kommer att repetera tekniken om att addera, subtrahera och multiplicera bråk. Du kommer att förstå och räkna ut procentsatsen, att förstå och använda procent vid jämförelser Du kommer koppla arbetsområdet Procent med Mellandagsrea, produkter, varor allt som i affärer erbjöds med 30 %, 50 % billigare an normala pris eller halva av halva priset.

Innehåll

Långsiktiga mål

Under momentet ska du få möjlighet att:

·        formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

·        välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

·        använda och analysera matematiska begrepp och samband

·        använda matematikens uttrycksformer för att kunna samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Lärandemål

       Du ska kunna:

  • lära dig begreppen* som tillhör kapitlet
  • jämföra storleken på olika bråk
  • förkorta och förlänga bråk
  • räkna ut procentsatsen
  • förstå och använda procent vid jämförelser
  • addera, subtrahera och multiplicera bråk

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3+4

Läxa

8

Bråk, Procent

Förlängning och förkortning av bråk

(sid 142–144)

Jämför med procent, procentuell förändring

(sid 145-146)

Läxa 17

9

Sportlov

10

Mer än 100%, addera och subtrahera bråk (sid 147-148)

Multiplikation av bråk och heltal, Multiplikation av två bråk (sid 149-150)

Mer om multiplikation av bråk (sid 151-153)

Läxa 18

11

Prefix + Tiopotenser 

Sidan 211-212

Grundpotensform.

Räkna med tiopotenser

Sidan 213-214

Räkna med tal i grundpotensform.

Potenser med negativa

Sidan 215-216

Läxa 26

12

Röd eller blå kurs

Röd eller blå kurs

Repetition

Röd eller blå kurs

Repetition

 

Läxa 19

13

Röd eller blå kurs

Röd eller blå kurs

Repetition

Röd eller blå kurs

Repetition

 

 

14

Påsklov

15

Röd eller blå kurs

Röd eller blå kurs

Repetition

Prov i Bråk & procent

Fredagen den 3 april

 

 

 

 *Begrepp: bråk, täljare, nämnare, förkorta, förlänga, procent, procentsats, procentuell förändring, förändringsfaktor

 

Undervisning

·        Genomgångar

·        Enskilt arbete

·       Grupparbete

Underlag för bedömning

·        Lektionsarbete, så väl skriftligt som muntligt

·        Läxor

·        Prov

Bedömningen avser

         E                                C                              A

Problemlösningsförmåga

I vilken grad eleven kan tolka problemsituationer, lösa olika problem samt resonera om och värdera lösningarnas rimlighet.

 

Kvaliteten på de strategier, metoder och modeller som används samt förmågan att finna alternativa tillvägagångssätt.

Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar.

 

 

 

 

Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar.

 

Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder .

 

Begreppsförmåga

I vilken grad eleven använder och visar förståelse och förtrogenhet med innebörden av definition för de matematiska begreppen.

Eleven visar förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.

Eleven visar god förståelse för begrepp och kan använda dem i bekanta sammanhang.

Eleven visar mycket god förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang.

Metod

I vilken grad eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder

för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Eleven kan välja och använda en delvis fungerande metod för att göra enkla beräkningar med tillfredsställande resultat.

Eleven kan välja och använda en fungerande metod och göra beräkningar med gott resultat.

Eleven kan välja och använda en mycket väl fungerande metod med mycket gott resultat.

Kommunikationsförmåga

I vilken grad eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda lämpliga uttrycksformer

I vilken grad eleven för och följer matematiska resonemang

Redovisningen är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.

Redovisningen är lätt att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt.

 

 

Redovisningen är strukturerad och tydlig med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: