Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fast eller Flytande åk 2

Skapad 2021-02-24 15:03 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Planering utifrån Lgr 11, för temat i NTA:s serie.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Teknik
Vad finns det för likheter mellan en stålkula och en plastsked? Kan ett gem flyta? Blandar sig olja med vatten? Vilken vätska vinner "droppracet" Dessa frågor kommer vi att arbeta med under temat "fast eller flytande". När du undersöker dessa frågor arbetar du tillsammans med en kamrat.

Innehåll

Mål med undervisningen är att utveckla förmågan att.....

* Formulera hypoteser och pröva dem i försök.

* Förstå naturvetenskapliga begrepp.

* Kunna förklara hur man tänkt i tal och skrift.

 

Vad arbetar vi med och hur?

Experiment.

 Diskutera och skriva om vattnets kretslopp.

Titta på film "vattenmannen och speed" som handlar om vattnets former.

Du kommer att få beskriva och jämföra olika fasta föremål och sorterar dem efter egenskaper som du kan uppfatta med dina sinnen.

Genom olika försök kan du sedan hitta nya egenskaper hos de fasta föremålen.

Därefter ska du få undersöka, upptäcka och finna några olika egenskaper hos vätskor.

Slutligen ska du få diskutera likheter och skillnader mellan fasta ämnen och vätskor.

Luftens egenskaper.

De olika experimenten kommer att dokumenteras. 

 

Detta kommer bedömas- Din förmåga att...

Se matris "Fast eller flytande".

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Tk
Fast eller Flytande

På väg att kunna
Kan
Sortera några föremål utifrån olika egenskaper.
Att formulera en hypotes och prova hypotesen med enkla försök.
Förklara dina resultat och kunna använda rätt begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: