Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk år 7

Skapad 2021-02-24 15:21 i Malmslättskolan Tokarp Linköping
Grundskola 7 Matematik
Vad är ett bråk i matematiken? Hur skriver man det? Kan två bråk skrivas på olika sätt, men ändå vara samma?

Innehåll

Bråk

Vi jobbar med boken matte direkt år 7. Under lektionerna kommer det att vara genomgångar som alla är med på och efter det övar man på det som finns på den egna planeringen som ligger i classroom. Det kommer även finnas extra övningar som man kan förse sig med under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömning Bråk år 7

Rubrik 1

Nivå 1
F
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Problemlösning
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Ej visat tillräckliga kunskaper
Du kan lösa bekanta och enkla problem.
Du kan lösa något svårare problem.
Du kan lösa svårare problem.
Metod och beräkning
 • Ma  7-9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Ej visat tillräckliga kunskaper
Du kan använda matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar inom området bråk
Du kan använda matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar inom området bråk
Du kan använda effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar inom området bråk.
Begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Ej visat tillräckliga kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp inom området tal och räkning. Du kan beskriva olika begrepp inom området bråk på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom området tal och räkning. Du kan beskriva olika begrepp inom området bråk på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom området tal och räkning. Du kan beskriva olika begrepp inom området bråk på ett korrekt sätt.
Resonemang
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Ej visat tillräckliga kunskaper
Du för ett enkelt resonemang.
Du för ett utvecklat resonemang.
Du för ett väl utvecklat resonemang.
Kommunikation
Ej visat tillräckliga kunskaper
Du redovisar dina lösningar på ett ganska tydligt sätt. Det saknas en del förklaringar på vad du räknar ut. Du använder ett enkelt matematiskt språk.
Du redovisar dina lösningar på ett tydligt sätt. Det finns en del förklaringar på vad du räknar ut. Det är ganska lätt att följa din redovisning. Du använder vissa matematiska ord.
Du redovisar dina lösningar på ett tydligt sätt. Det finns tydliga förklaringar som visar vad du räknar ut och hur du tänkt. Det är lätt att följa din redovisning. Du använder ett korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: