Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Medeltiden

Skapad 2021-02-24 15:08 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Historia - Medeltiden
Grundskola 4 Historia
På medeltiden var nästan alla människor bönder, men det växte upp allt fler borgar och städer i Norden. Kristendomen blir religion i Sverige och vi får en kung som enar Sverige så att det blir ett land. Vi börjar medeltiden där vikingatiden tar slut i och med kristnandet från ca: år 1050 och tiden varar fram till Gustav Vasa blir kung år 1523.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att du som elev utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som historiska bildning och historiemedvetande.  

Genom undervisningen i ämnet historia ska; 

 • ·         Du ska utveckla kunskaper om hur det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid,  och hur det också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • ·         Du ska utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 •  Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • ·         Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift och bilder. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med detta under vecka 6 - 12.

Genom undervisningen kommer ni lära er om följande områden: 

 

·         Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration, medeltidens handelssystem.

 

·         De nordiska staternas bildande.

 

·         Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt 
konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper. 

 

·         Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

 

·         Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

 

 

På det här viset kommer vi att arbeta:

 

- Se filmer, delta i gemensamma diskussioner, genomgångar, läsa i faktaböcker, skriva texter samt ett avslutande prov. 

 

Vad ska du lära dig?

Jag bedömer;

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp.

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du har gällande dina arbeten.
Det här visar du i - diskussioner kring filmer, övningar samt genom dina egna arbeten om Medeltiden.

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: