Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri-vinklar och trianglar

Skapad 2021-02-24 15:21 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 4 – 5 Matematik
Vi kommer att jobba med vinklar, vinkelsumma, area och olika trianglar.

Innehåll

Vi kommer att jobba med vinklar och vinkelsumma i olika geometriska objekt. 

Vi kommer att jobba med olika typer av trianglar, deras namn och egenskaper. 

Vi kommer att jobba digitalt med NOMP, med arbetsblad, genom att undersöka, använda gradskiva, jobba med problemlösning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri 5

Jag...

På väg
-------------->
-------------->
-------------->
kan använda begrepp om vinklar och vinklars utseende
på ett… fungerande sätt använda begrepp
känner till begreppen rät, trubbig och spetsig vinkel och kan använda dem för att beskriva vinklar. känner till begreppet vinkelsumma och kan använda det.
kan beskriva vad begreppen betyder: trubbig, spetsig och rät vinkel.
kan använda min kunskap av vinkelsummor för att räkna ut okända vinklar.
förstår begreppet likformighet
på ett… fungerande sätt använda begrepp
känner till begreppet likformighet och kan avgöra om trianglar är likformiga.
bedömer om även andra figurer som t.ex. rektanglar är likformiga.
kan beräkna arean av en triangel
välja och använda matematiska metoder
beräknar arean av en triangel, även är man måste mäta höjden.
beräknar arean av en triangel där höjden ligger utanför triangeln.
använder formeln för areaberäkning för en triangel genom att t.ex. räkna ut höjden eller rita en triangel med en given area.
kan uppskatta och mäta vinklar.
välja och använda matematiska metoder
uppskattar och mäter vinklar med enkla hjälpmedel.
kan mäta och göra beräkningar och uppskattar vinklar i andra sammanhang, t.ex. när vinklarna är större än 180 grader.
väljer strategi för att lösa problem i vardagliga situationer.
Strategier för problemlösning.
väljer strategier som delvis är anpassade till situationen.
väljer strategier som är anpassade till situationen.
väljer strategier som är väl anpassade till situationen.
kan prata om hur jag gör och även ställa frågor till andra
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument.
kan beskriva min lösning och se likheter och skillnader. Kan förklara hur jag kommit fram till en lösning.
kan resonera kring olika lösningar. Kan se om flera svar kan vara rimliga
kan jämföra min egen lösning med andras och se likheter och olikheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: