Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - Argumentera

Skapad 2021-02-24 15:53 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Skriva - Argumenterande text
Grundskola 5 – 0 Svenska
Vi skriver en argumenterande text. Vi lär oss hur den är uppbygd. Vi tränar skrivregler. Vi tränar digitala hjälpmedel.

Innehåll

Vi läser argumenterande texter. 

Vi lär oss hur övertyga och förändra andras åsikter.

Vi tränar argumentation genom att se film och läsa texter och prata och träna på olika argumenterande texter.

Vi har en modelltext som vi utgår ifrån. 

De skriver och får respons på sina texter. 

Uppgifter

  • Text - argumenterande text.

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för : argumenterande text, årskurs 5 - svenska

Aspekter

  • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Insats krävs
Uppnår målen
Uppnår målen mer än väl
Uppnår målen mycket väl
INNEHÅLL
  • Sv  4-6
Begripligt innehåll. Texten har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Relativt tydligt innehåll. Texten har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Tydligt innehåll. Texten har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
En eller flera åsikter framgår relativt tydligt.
En åsikt framgår relativt tydligt.
En åsikt framgår tydligt.
Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten.
Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten.
Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten.
STRUKTUR
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom i huvudsak fungerande inledning, argument, huvuddel och avslutning.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom relativt väl fungerande inledning, argument, huvuddel och avslutning.
Väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och väl strukturerad genom väl fungerande inledning, argument, huvuddel och avslutning.
Texten hålls samman på ett i huvudsak fungerande sätt.
Texten hålls samman på ett relativt väl fungerande sätt med sambandsord.
Texten hålls samman på ett väl fungerande sätt med sambandsord.
SPRÅK
  • Sv  4-6
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är förhållandevis varierat.
God språklig variation. Ordvalet är varierat.
Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. Viss säkerhet uppvisas i meningsbyggnaden.
Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
SKRIVREGLER
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel finns.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel finns.
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Stor/liten bokstav skiljetecken används med god säkerhet.
HELHETSBEDÖMNING
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en argumenterande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: