Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: 3X3

Skapad 2021-02-24 16:10 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Skriv tre texter på tre veckor i olika texttyper
Grundskola 9 Svenska
Under tre veckor har du nu chansen att öva extra på olika texttyper.

Innehåll

 

Svenska: 3X3

 

 

 

I detta projekt arbetar vi med olika texttyper och du ska nu få chansen att skriva tre olika typer av texter. Var noga med ditt urval av texter och prata gärna med Johanna om du känner dig osäker på vad du skulle behöva öva mer på inom området: skriva i svenska.

 

Det är du som själv ska söka information och kunskap om den texttyp du ska ge dig i kast med. Du kan göra det genom att titta på tv-programmet: Med andra ord eller på andra korta filmklipp om en genre eller en texttyp. Du kan även läsa många exempeltexter. Se till att du har tillräckligt med kunskap om språk, struktur och form om den texttyp du ska skriva innan du sätter igång.

 

Samtliga texttyper ska skrivas i ett och samma dokument. Dokumentet ska döpas: 3X3 samt ditt namn och klass. Namn och klass ska även stå i dokumentet längst upp till höger.

 

 

 

När?

 

Vecka 10 – 12

 

 

 

Vad ska vi arbeta med?

 

Under tre veckor ska du skriva tre olika texttyper

 

Innan du skriver en text bör du ta reda på vad som utmärker just denna texttyp samt införskaffa dig kunskap om språk, struktur och form

 

 

 

Hur ska du lära dig?

 

Genom att se på Tv-programmet Med andra ord och andra kortfilmer

 

Genom att läsa många exempeltexter

 

Genom att arbeta utifrån en mall på Läxhjälp.nu

 

 

 

Vad ska du lära dig?

 

Du ska kunna skilja på de texttyper du fått på ett dokument.

 

Du ska kunna skriva minst tre olika texttyper

 

Du ska kunna ta reda på vad som utmärker en texttyp samt genom att studera olika exempeltexter förstå hur texten är uppbyggd samt språk och stil

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: